De 5 speerpunten van staatssecretaris van Rijn

Staatssecretaris Martin van Rijn heeft een breed plan gelanceerd om de te verbeteren. De actiepunten die in het plan worden genoemd moeten zorgen voor verbeteringen op korte termijn, maar moeten vooral de verpleeghuiszorg toekomstbestendig maken. Hieronder leest u de 5 speerpunten waarmee zorgmedewerkers te maken krijgen.

16-02-2015

1. Meer openheid en transparantie

De staatssecretaris benadrukt dat verpleeghuizen meer open moeten zijn over wat er binnen de muren gebeurt en dat er een andere attitude wordt vereist van alle betrokkenen, bestuurders, inspectie en overheid.

2. Betere samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener

Het verbeteren van de relatie tussen deze 3 is van essentieel belang om stappen in de goede richting te zetten. De cliënt of vertegenwoordiger is straks zelf eigenaar over het zorgleefplan. Zorgmedewerkers en mantelzorgers ondersteunen de cliënt bij het maken van keuzes.

3. Geven van meer ruimte voor en kwaliteit van professionals

Het gaat niet om de vraag hoe we alle aspecten van kwaliteit kunnen meten, maar over de vraag of de zorgaanbieder heeft nagedacht over de onderdelen die bij kwaliteit komen kijken. Goed presterende zorgaanbieders dienen als voorbeeld bij dit speerpunt.

4. Op orde krijgen van de basis door veilige zorg te borgen

Het leren van fouten en incidenten is een belangrijk onderdeel hierbij. Dit bevordert niet alleen de kwaliteit, maar ook de beroepstrots.

5. Kwaliteit staat of valt met bestuurlijk leiderschap

Bestuurders van verpleeghuizen die niet volgens de kwaliteitsnormen presteren, worden scherper gecontroleerd. 200 verpleeghuislocaties krijgen de kans zich als ‘best practice’ naar voren te schuiven en als voorbeeld te dienen voor andere verpleeghuizen.

Meer weten?

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl