Femke de Wit

Femke de Wit

Alternatievenbundel voor meer vrijheid in de zorg is vernieuwd

Deze nieuwe uitgave van de alternatievenbundel geeft ruim 85 alternatieven voor onvrijwillige zorg. De bundel is geactualiseerd, uitgebreid en aangescherpt.

14-01-2019

In eerdere uitgaven van de alternatievenbundel lag de nadruk op alternatieven voor zware vrijheidsbeperkende maatregelen zoals banden. In deze versie is er meer aandacht voor vrijheid om je eigen leven in te richten in brede zin. Ook zijn de alternatieven op het gebied van domotica en andere technologie de afgelopen jaren veranderd. Deze nieuwe versie geeft een actueel beeld van de mogelijkheden. Veel van de nieuwe alternatieven zijn ook bruikbaar in de thuissituatie of kleinschalige woonvormen. De bundel is aangepast conform de nieuwe Wet zorg en dwang, die 1 januari 2020 in werking treedt.

Inzicht in mogelijkheden

Soms bestaan alternatieven uit producten die je overal kunt kopen. Soms gaat het meer over bejegening en tegemoet komen aan de voorkeuren van een cliënt. Soms is het iets heel simpels waar je maar net op moet komen en soms moeten verschillende producten gecombineerd worden om een goed alternatief te zijn. 

Maatwerk

U vindt in deze bundel geen kant-en-klare oplossing voor alle cliënten. Het vinden van een alternatief is maatwerk. Wat voor de ene cliënt een goed alternatief is, werkt bij een andere verkeerd. Dat is ook de reden dat de VBM-score (vrijheidsbeperkende maatregel) in deze versie niet meer gehanteerd wordt. Je moet op zoek naar een manier om elke afzonderlijke cliënt kwaliteit van leven én veiligheid te bieden. Dit betekent dat je samen moet praten over verantwoorde zorg. Voer dit gesprek multidisciplinair en betrek ook de familie hierbij. Zo kom je tot de beste oplossing.

Lees meer over vrijheid in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

FemkeExpert
Femke
de Wit
Expert f.dewit@vilans.nl 06 22 80 97 41
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl