Annemieke Wieringa

Annemieke Wieringa

De onderzoeksbox: een nieuwe, frisse manier van onderzoeken

De onderzoeksboxmethode geeft onderzoekers de mogelijkheid om meer ruimte te geven aan de inbreng van respondenten. Hierdoor kunnen ze meer sturing geven aan het gesprek. Het voordeel? Onderzoekers raken aan thema’s die ze van tevoren niet hadden kunnen bedenken. En dat kan verhalen en ervaringen opleveren die anders onontdekt zouden zijn gebleven.

02-08-2018

Wat is de onderzoeksbox?

De onderzoeksbox bevat voorwerpen en opdrachten die mensen inspireren en helpen hun waarden, gevoelens en gedachten te verwoorden. Typische voorwerpen die daarin thuishoren zijn bijvoorbeeld een wegwerpcamera, een notitieboekje, kaartjes met prikkelende vragen, een bewaardoosje of een voice-recorder. De onderzoeksboxen worden bij de deelnemers afgeleverd en vooraf en achteraf vinden gesprekken over de inhoud van de box plaats.

Bekijk de video over de onderzoeksbox

Geschikt bij complexe vraagstukken

Onderzoeker Annemieke Wieringa: ‘Het is met name een geschikte methode bij complexe vraagstukken. Dan is het lastig om een goede vragenlijst op te stellen, omdat de onderzoeker van tevoren nog niet helder heeft wat hij precies wil weten. De box is ingezet door verschillende afdelingen van Vilans, maar of dit nu lokaal organiseren, eHealth, of persoonsgerichte zorg is; de ervaringen zijn positief. Het laagdrempelige en creatieve karakter van de opdrachten is in het gehele proces prikkelend voor zowel de deelnemer als de onderzoeker. We willen deze methode dan ook doorontwikkelen. Zodat we de deze nog beter kunnen inzetten bij een bredere doelgroep en organisaties in de zorg beter van dienst kunnen zijn.’

Het laagdrempelige en creatieve karakter van de opdrachten is prikkelend voor zowel deelnemers als onderzoekers.

Verrassende verhalen

Maar er zijn nog meer voordelen te noemen. Onderzoeker Sandra Suijkerbuijk: ‘Ieder mens is uniek en uit zichzelf daardoor anders. Door gebruik te maken van verschillende voorwerpen, help je mensen om wat langer na te denken over hoe zij nu echt over bepaalde dingen denken. Als iemand daarnaast meer beeldend denkt, kan die persoon zich soms beter uiten in een geknutselde poster of door voorwerpen in een glazen pot te stoppen. Dit kan inzichten geven over wat heel waardevol voor iemand is. Zo zei een cliënt: “Dit potje is veel te klein. Ik wil er graag mijn dochter in stoppen, maar die past er niet in.”’

Ieder mens is uniek en uit zichzelf daardoor anders.
 

Betrouwbaarheid en validiteit

Mooie, veelzeggende uitspraken dus, maar wat heeft een onderzoeker daar uiteindelijk aan? Kan zo’n manier van onderzoeken eigenlijk wel serieus genomen worden? Suijkerbuijk: ‘We gebruiken deze vorm van kwalitatief onderzoek, vooral als aanvulling op traditionele onderzoeksmethodes. Daarnaast kan deze manier van onderzoeken ook worden beoordeeld aan de hand van begrippen als betrouwbaarheid en validiteit. Je kunt misschien niet zeggen hoeveel procent van de populatie iets vindt, maar je kunt wel belangrijke thema’s ontdekken die voor de doelgroep van onderzoek belangrijk zijn. Bovendien checken we altijd onze resultaten met de deelnemers van het onderzoek. Op die manier valideer je de uitkomsten.’

We gebruiken deze vorm van kwalitatief onderzoek vooral als aanvulling op traditionele onderzoeksmethodes.

Citaten net zo waardevol

Wieringa: ‘Ook maken foto’s, gevulde potjes en posters voor lezers van het onderzoek duidelijk dat de resultaten echt zijn. Daarmee hebben ze net als cijfers en tabellen een belangrijke functie. Het voordeel van een methode als de onderzoeksbox is dat je met een open vizier aan het onderzoeken bent. Hierdoor kan je dingen ontdekken die anders onontdekt zouden zijn gebleven.’

Last van een label

‘Zo liet een collega met een wegwerpcamera deelnemers verschillende dingen in hun omgeving vastleggen. Een bewoner in een verpleeghuis vertelde het verhaal over haar lievelingsshirt dat ze op de foto had vastgelegd. Ze droeg het graag, want het zat zo lekker, maar soms duurde het even voor ze het weer aan kon. Dit kwam omdat haar dochter het thuis ging wassen. Door het verpleeghuis werd er anders een label ingezet en dat irriteerde in haar nek.’

Meer weten?


Weten wat uw cliënten en/of professionals ervaren en voelen? Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Lees meer over exploratief onderzoek

Over innovatie en onderzoek

Wij zetten in op innovatie en onderzoek. Dat kunnen nieuwe producten of technologische toepassingen zijn, of simpelweg een nieuwe manier van kijken en/of onderzoeken. Samen met praktijk en wetenschap vertalen we signalen uit het veld naar vernieuwende oplossingen.

Wilt u meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs/onderzoekers:

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnemiekeOnderzoeker
Annemieke
Wieringa
Onderzoeker a.wieringa@vilans.nl 06 11 29 25 84
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl