Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Wereld Alzheimer Dag - ‘De samenleving dementievriendelijker maken’

Ter bevordering van de (wereldwijde) aandacht voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, is het ook dit jaar - op 21 september - weer Wereld Alzheimer Dag. De week voorafgaande publiceert Vilans, als dementievriendelijke organisatie, mini-interviews met medewerkers over hun werk rond de dementiezorg. Vandaag adviseur Tara Koenders.

16-09-2020

1. Hoe ben je bij Vilans met dementie bezig?

‘Bij Vilans zijn verschillende medewerkers betrokken bij het thema dementie. Ik vertaal, als accounthouder van het thema dementie op kennisplein Zorg voor Beter, de dingen die we leren naar kennis of producten waar heel Nederland gebruik van kan maken. Ook houd ik de actualiteit goed in de gaten. Wat zijn interessante ontwikkelingen, onderzoeken of goede voorbeelden? Tenslotte beantwoord ik vragen die spelen rond dit thema. Wanneer blijkt dat er veel dezelfde vragen binnenkomen, dan kijken we of we hier iets over kunnen ontwikkelen. Zo hebben we met zorgorganisaties instructievideo’s gemaakt over onbegrepen gedrag.’

2. Waar ben je nu zoal mee bezig?

‘Ik ben betrokken bij Kennisnetwerk Dementie. Dat is een lerend netwerk van acht zorgorganisaties (én Vilans) dat zich richt op het ophalen van goede voorbeelden van dementiezorg onder de deelnemende organisaties. Het netwerk kijkt hoe onderzoek en onderwijs hieraan kan bijdragen of al aan heeft bijgedragen. Daarnaast was ik betrokken bij het programma Dementiezorg voor Elkaar. Doel van dat programma is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie verbeteren door de zorg en ondersteuning - nog meer dan nu - af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld; over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen.’

3. Waarom vind jij aandacht voor dementie belangrijk?

‘Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie, waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is en dit aantal zal door de vergrijzing alleen maar verder toenemen. 70% van de mensen met dementie woont thuis waardoor het ook van invloed is op de omgeving. Dementie leidt tot een relatief groot verlies aan kwaliteit van leven en is daarnaast een belangrijke doodsoorzaak. Deze cijfers laten zien hoe belangrijk het is om de handen ineen te slaan en met dit thema aan de slag te gaan. Er gebeurt veel op dit thema. Soms zo veel dat mensen door het bomen het bos niet meer zien. Het is fijn dat we als onafhankelijke kennisorganisatie de informatie kunnen verzamelen, verrijken, valideren en weer verspreiden. Dat hier behoefte aan is, zien we keer op keer terug aan de bezoekcijfers.’

4. Wat is er in 2025 veranderd; wat gaat er over 5 jaar beter zijn?

‘Rond de dementiezorg zien we een aantal trends in de afgelopen jaren waarvan we denken dat deze in de komende jaren een nog grotere rol krijgen. Zoals de trend van zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Op dit moment woont zo’n 70% thuis, maar de verwachting is dat dit zal toenemen. Een grotere bewustwording van de samenleving is daarom nodig. Er zijn al diverse projecten gestart om de maatschappij dementievriendelijker te maken. Zo creëren we meer bewustwording in de samenleving voor dementie. Hieraan gerelateerd ontstaat steeds meer aandacht voor persoonsgerichte zorg bij dementie. Wie is deze persoon los van de dementie en wat kan iemand met dementie nog wél? Het onderdeel welzijn wordt steeds belangrijker.’

Lees meer over Wereld Alzheimer Dag 2020

Meer informatie? Neem contact op met:

TaraSenior Adviseur
Tara
Koenders
Senior Adviseur t.koenders@vilans.nl 06 14 00 61 33
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl