Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

‘De voorwaarde voor betere zorg is delen, delen, delen

Het programma ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ startte in februari 2015 om de ouderenzorg in Nederland te verbeteren. Inmiddels is het overgrote deel van de verbeterplannen afgerond en zijn de resultaten opgehaald en gebundeld. Directeur Programmamanagement Hannie Treffers: ‘Met de inzichten die zijn opgehaald kunnen we nog jaren vooruit.’

01-03-2018

Vanaf het moment dat voormalig staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) het startsein gaf voor Waardigheid en trots, coördineert Treffers het deel van het programma onder onze hoede.

‘Een veel voorkomend misverstand is dat mensen denken dat wij Waardigheid en trots in het geheel uitvoeren. Dat is niet het geval. Het is een nationaal verbeterprogramma voor de verpleeghuiszorg bestaande uit 25 actiepunten. Wij ondersteunen drie van deze punten direct en zijn indirect bij nog een paar betrokken. Primair gaan wij over het ondersteunen van verpleeghuizen met een kwaliteitsprobleem, het ruimte geven aan verpleeghuizen voor vernieuwing en het ondersteunen van de cliëntenvertegenwoordiging. In het programma zijn dit zwaarwegende punten. De aanleiding voor Waardigheid en trots was immers de kwaliteitsproblematiek in verpleeghuisland en de maatschappelijke onrust daaromheen.’

'Duidelijk nieuw elan in de sector'

In de periode die zit tussen de kwaliteitscrisis bij verschillende verpleeghuizen in 2015 tot het moment dat de opbrengsten van Waardigheid en trots worden gepresenteerd in 2018, is veel veranderd. ‘Verpleeghuizen hebben keihard gewerkt aan kwaliteitsverbetering en daar hebben wij gelukkig met dit mooie programma een bijdrage aan kunnen leveren’, zegt Treffers. ‘Het is natuurlijk heel ambitieus en heel groot om de waardigheid en de trots te willen herstellen in de verpleeghuissector. En dat is ook geen absoluut doel. Maar ik zie wel heel duidelijk een nieuw élan in de sector. Zo is met het project ‘Ruimte voor verpleeghuizen’ een sterke beweging naar continue verbetering ingezet.’

Verpleeghuizen hebben keihard gewerkt aan kwaliteitsverbetering en daar hebben wij een bijdrage aan kunnen leveren

175 verbeterplannen

De beweging van ‘Ruimte voor verpleeghuizen’ uit zich ook in cijfers. Alle verpleeghuizen kregen in mei 2015 de oproep om samen met de cliëntenraad, de verpleegkundige-adviesraad en de ondernemingsraad verbeterplannen in te dienen. Op basis daarvan zijn 175 zorgaanbieders met één of meerdere verbeterplannen gekomen. Daarvan zijn inmiddels 150 afgerond. Voor de verbeterplannen die in januari 2018 succesvol zijn afgerond zijn per zorgaanbieder factsheets opgesteld, die op de website van Waardigheid en trots kunnen worden ingezien. Deze factsheets bevatten een omschrijving van het verbeterplan en een toelichting op de resultaten, zowel ten aanzien van de effecten op cliënten en professionals als de opbrengsten.

Cliënt betrokken bij de zorgorganisatie

‘Of ik uit al die afgeronde verbeterprojecten een favoriet kan noemen? Dat is lastig, er is zoveel te kiezen. De categorie waarbij het gaat om het ‘kennen van je cliënt’ vind ik altijd wel heel inspirerend. Daarin wordt op innovatieve manieren de cliënt meer betrokken bij de organisatie. Zo zijn er huizen die de mogelijkheid bieden dat cliënten met de cliëntenraad meelopen om juist andere locaties te beoordelen dan waarin ze zelf wonen. Zo betrek je naast de cliëntenraad ook andere bewoners in kwaliteitsbewaking. Wellicht een klein voorbeeld maar toch heel wezenlijk.’

Allerlei experimenten

Naast kleinere projecten is er ook geëxperimenteerd onder de paraplu van Waardigheid en trots. ‘Zo heeft het ministerie voor sommige plannen regelruimte gegeven aan bepaalde instellingen om hier en daar te sleutelen aan het stelsel’. Zo werken zorgaanbieders aan nieuwe vormen van persoonsvolgende bekostiging, indicatiestelling of domein volgende bekostiging. Het programma persoonsvolgende bekostiging bijvoorbeeld wordt nog een jaar gecontinueerd, zodat de betrokken zorgaanbieders verder vorm kunnen geven aan de ingezette activiteiten. De zogenoemde Individuele Persoonsvolgende Bekostiging (IPVB) is nu nog in de experimentfase maar kan heel interessant worden. Dat geldt ook voor projecten met domein overstijgende bekostiging waaraan naast zorgkantoren ook gemeenten meewerken. Ook nog toekomstmuziek maar veelbelovend. ‘Het experiment rondom de verkorte procedure van indicatiestelling wordt eveneens nog een jaar gecontinueerd, zodat op basis van deze uitkomsten een eventuele bredere uitrol kan worden overwogen.’

Bereik Waardigheid en trots

Om op de hoogte te blijven van al deze ontwikkelingen, blijft de site in de lucht. Alle factsheets en inzichten blijven beschikbaar. ‘Zo blijft de ingezette beweging gaande, dat is heel belangrijk. De dynamische trend die is ontstaan moeten we gaande houden.’ Aan het bereik van het Waardigheid en trots webplatform zal het niet liggen.

  • Het aantal unieke bezoekers aan de website betrof 21.186 per maand in 2017.
  • In 2016 betrof dit gemiddeld 16.000 unieke bezoekers.
  • In totaal waren er in 2017 254.235 unieke bezoekers.

De verschillende social media laten een groot bereik zien, waarvan het bereik de afgelopen twee jaar elke maand is gegroeid:

  • De nieuwsbrief had eind 2017 7.009 abonnees.
  • Facebook had een bereik van 5.518.
  • LinkedIn had 525 leden op de Waardigheid en trots groep pagina. 
  • Twitter had 3.199 volgers.

'Kwaliteit meten is zeker veranderd'

Wat heeft Treffers los van kennis delen en individuele projecten zien veranderen in de sector gedurende de looptijd van Waardigheid en trots? ‘De manier waarop we kwaliteit meten in de sector is zeker veranderd. Voor 2015 werkten we nog met de CQ-index en dat soort instrumenten. Dankzij meer regieruimte van zorgkantoren kunnen we nu op betere manieren kwaliteit meten. Manieren die een stuk plezieriger zijn op de werkvloer. Een tweede verandering die ik zie is dat intramurale instellingen opener zijn geworden. Tegenwoordig worden veel meer mantelzorgers en vrijwilligers betrokken bij de organisatie dan voorheen. De buitenwereld wordt naar binnen gehaald, zeggen we dan zo mooi.’

Tegenwoordig worden veel meer mantelzorgers en vrijwilligers betrokken bij de organisatie dan voorheen

Wat heeft de cliënt er van gemerkt?

Aan het einde van zo’n groot kwaliteitsprogramma is de hamvraag wat de cliënt gemerkt heeft van al het harde werk in de verpleeghuiszorg de afgelopen jaren. Treffers: ‘Dat is lastig één-op-één met elkaar te verbinden. Sommige organisaties hebben het werken aan een betere kwaliteit klein gehouden en enkel geïnnoveerd op één locatie of één verpleegafdeling. Andere hebben Waardigheid en trots aangegrepen om een totale reorganisatie door te voeren. Ik zie wel dat overal bij zorgprofessionals de motivatie om de zorg te verbeteren volop aanwezig is. Die kracht en energie willen we vasthouden. We werken hier als Vilans aan mee door mooie resultaten meer ‘evidence based’ vast te leggen. Zo maken we slimme inzichten transparant, vergelijkbaar en goed uitvoerbaar. Zo kan de kennis beter gedeeld worden. Want de voorwaarde voor betere zorg is delen, delen, delen.’

Overal bij zorgprofessionals is de motivatie om de zorg te verbeteren volop aanwezig

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl