Henry Mostert

Henry Mostert

Deel verpleeghuisbewoners mist vaak seks en romantiek

Een op de zeven bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis mist romantisch of seksueel contact. Dat staat in het rapport ‘Jezelf zijn in het verpleeghuis’ dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde op Valentijnsdag. Onze expert Henry Mostert gaf onlangs op RTV Utrecht praktische tips over seksualiteit in de langdurende zorg.

14-02-2018

Het is de eerste keer dat het SCP onderzoek doet naar dit onderwerp. Volgens de onderzoekers wordt over intimiteit en seksualiteit bij ouderen vaak lacherig gedaan en er is weinig bekend over de behoeften en opvattingen van ouderen zelf.

Bijna de helft (49 procent) van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen ervaart voldoende privacy om romantisch of seksueel intiem te zijn. Een klein percentage (14 procent) vindt dat niet. De ondervraagden zijn goed te spreken over de diversiteit in de tehuizen. De overgrote meerderheid (82 procent) heeft het idee zichzelf te kunnen zijn. 91 procent heeft het idee dat hun levensovertuiging wordt gerespecteerd in de instelling. Voor het onderzoek zijn 958 bewoners van 55 jaar en ouder geïnterviewd over hun ervaringen en oordelen. Ouderen die aangeven dat zij seks en romantiek missen, worstelen vaak met klachten van eenzaamheid. Ook hebben zij meer psychische problemen en minder eetlust. Deze problemen komen aanzienlijk vaker voor bij mannen, staat in het rapport.

Praktische tips

Adviseur Henry Mostert is expert op dit gebied. ‘Intimiteit en seksualiteit blijven gedurende het hele leven basisbehoeftes van mensen, ook als je op leeftijd bent. Als professional in de zorg krijg je hier dus mee te maken. Het onderwerp is vaak nog taboe en niet eenvoudig bespreekbaar te maken, maar de behoefte is er wel degelijk. Om het taboe te doorbreken en seksualiteit bespreekbaar te maken, formuleerde Zorg voor beter 7 praktische tips hoe om te gaan met seksualiteit in een verpleeghuis.'

Kennismanager Waardigheid en trots Noëlle Sant sprak met Radio M Utrecht eveneens over het onderwerp: ‘Seks en intimiteit is van alle leeftijden. Deze behoefte verdwijnt niet. Het is belangrijk om als medewerker hier aandacht voor te hebben. Vraag ernaar.’

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

HenryExpert
Henry
Mostert
Expert h.mostert@vilans.nl 06 22 80 99 90
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl