Else Stapersma

Else Stapersma

Dementieketens ontwikkelen zich op alle domeinen van Zorgstandaard Dementie

Dementieketens hebben in 2013 positieve ontwikkelingen doorgemaakt op vrijwel alle domeinen van de Zorgstandaard Dementie, ten opzichte van de situatie in 2011. Dit blijkt uit het rapport ‘Ketens dementie goed op koers, met de Zorgstandaard Dementie als kompas.’ Het rapport is samengesteld door Vilans en Landelijk Netwerk Dementie (LND) aan de hand van de ‘Netwerkenindicatoren 2013’-meting.

01-10-2014

Uitbouw- en monitoringsfase ingegaan

Een achterblijvend domein is cliëntperspectief. De ketens geven zelf aan een ontwikkelfase verder te zijn dan in 2011. Dit betekent een verschuiving van de experiment- en uitvoeringsfase naar de uitbouw- en monitoringsfase. Verdere groei is zeker mogelijk en ook gewenst. Elke keten heeft een individuele rapportage van 2013 ontvangen en hierdoor kunnen ze hun eigen functioneren spiegelen aan de landelijke uitkomsten. Zo kan men zelf bepalen op welke gebieden men zich in de toekomst nog verder kan ontwikkelen.

Wist u dat

  • de dementieketens zich sinds 2011 verder hebben ontwikkeld op de domeinen uit de Zorgstandaard?
  • de ketenregisseur gemiddeld 16 uur per week actief is voor de keten?
  • de betrokkenheid van gemeenten, zorgkantoren/zorgverzekeraars en vrijwilligersorganisaties ten opzichte van 2011 is gegroeid?
  • de vertaling van de resultaten van de Dementiemonitor Mantelzorg naar concrete acties verdere aandacht vraagt?

Over de meting

In mei hebben 68 van de 85 dementienetwerken meegedaan aan de meting ‘Netwerkindicatoren Dementie 2013’. Het rapport beschrijft hoe de deelnemende dementienetwerken gemiddeld scoren op de domeinen uit de Zorgstandaard. Resultaten van 2013 worden afgezet tegen die van 2011.

Meer informatie

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl