Jeroen Havers

Jeroen Havers

Denken vanuit de bewoner bij persoonsgerichte zorg

Projectleider Cantal van Vliet werd 1,5 jaar door ons gecoacht om persoonsgerichte zorg in het woonzorgcentrum Raffy tot de alledaagse praktijk te maken. Cantal: ‘Het begint allemaal met bewoners beter te leren kennen, dan komen de mooie dingen vanzelf.’

10-01-2018

Hoe staat de persoon in het leven?

Niet de aandoening of beperking staat centraal bij persoonsgerichte zorg, maar de persoon. Hoe staat hij in het leven? Wat vindt hij belangrijk? Cantal werd projectleider om het bij Raffy te implementeren. ‘Voor mij is het belangrijk om te weten wat er allemaal speelt, want dan kun je verbindingen leggen en zetjes geven. Ik coach leidinggevenden, medewerkers en teamcoördinatoren. Vooral aandacht voor de teamcoördinatoren is heel belangrijk, zodat zij op hun beurt weer het team kunnen coachen.’

Aandacht en huiselijkheid

Cantal: ‘Bij persoonsgerichte zorg is het belangrijk om de aandacht te verleggen van taken en tijd naar wat een bewoner nodig heeft. Hoe komt hij meer tot zijn recht en krijgt hij eigen regie? Je ziet dat medewerkers meer vanuit de bewoner denken en minder vanuit hun taak. Bij Raffy werd altijd al veel tijd aan eten besteed. Op de verpleegafdeling is daar nu nog meer aandacht voor. We maken er een gezellig moment van door met kleine groepjes en met de pannen op tafel te werken. Deze aandacht en huiselijkheid geven veel meer rust bij de bewoners.’

Afstuderen op persoonsgerichte zorg

Cantal werkt inmiddels ruim 7 jaar bij Raffy, een klein, cultuurspecifiek woonzorgcentrum voor Molukse en Indische ouderen. Ook thuiszorg en een locatie voor zo’n 15 Turkse ouderen horen bij Raffy. Cantal: ‘Ik ben begonnen door koffie te schenken in de huiskamer, tijdens mijn studie gedragswetenschappen. Langzaamaan kreeg ik steeds meer verantwoordelijkheden. Toen ik verplegingswetenschap ging studeren, was persoonsgerichte zorg mijn afstudeeropdracht. Na mijn afstuderen zei de directeur van Raffy: “Ga het maar doen!”’

Medewerkers coachen belangrijk

‘Medewerkers van Raffy zijn heel betrokken. Zodra je met ze aan de slag gaat om de bewoners beter te leren kennen, komt de rest eigenlijk vanzelf. Dit maakt ze enthousiast en geeft ze meer voldoening.’ Wat ook leuk is om te zien, is dat de teamcoördinatoren merken hoe belangrijk het is om met medewerkers mee te lopen en ze te coachen. Het brengt meteen veel meer kwaliteit in het werk en dat motiveert heel erg.’

Bekijk een video waarin medewerkers van Raffy persoonsgerichte zorg toelichten.

Coachingstraject Persoonsgerichte zorg

Wat prettig voor Cantal was, is dat ze echt de ruimte kreeg. Zo werden er formeel uren en opleidingsbudget vrijgemaakt voor persoonsgerichte zorg en kreeg ze een coachingstraject bij ons. Cantal: ‘Door die coaching heb ik vooral meer zelfvertrouwen gekregen. Zo ken ik nu mijn eigen kracht en valkuilen. Wat ik verder in het begin moeilijk vond, was hoe te beginnen. Nu heb ik het vertrouwen ontwikkeld dat als je met mensen in gesprek gaat, je vanzelf op ideeën komt. Door samen te ontdekken en een visie te ontwikkelen, vind je bovendien een manier van werken die bij iedereen past en draagvlak creëert.’

Welbevinden van de cliënt

Ook merkt Cantal dat er anders gerapporteerd wordt. ‘Vroeger ging het vooral over feitelijkheden, zoals “ik heb zalfje X gebruikt”.  Nu gaat het veel meer over het welbevinden van de cliënt. Bijvoorbeeld: “In de middag zat mevrouw in de huiskamer. Ze kreeg een handmassage aangeboden en tijdens het masseren zong ze met een medebewoner Molukse liederen aan tafel. Mevrouw vond het prettig en genoot zichtbaar.”’

Meer informatie over persoonsgerichte zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

JeroenSenior adviseur
Jeroen
Havers
Senior adviseur j.havers@vilans.nl 06 22 81 01 13
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl