Discussie met ketenpartners nodig om druk op ELV-bedden te verlichten

Als aanbieder van eerstelijnsverblijf wil de zorginstelling waar Klaas van Dijk werkt, er zijn voor iedereen en dus niet aan de voordeur hoeven schiften. Maar dat is moeilijk vol te houden als zich aan de ene kant patiënten aandienen voor wie respijtzorg meer aan de orde is en aan de andere kant patiënten die zwaardere zorg nodig hebben dan op dit moment financieel mogelijk is om binnen de ELV te bieden.

09-04-2018

Een doorbraak in de discussie met de ketenpartners is nodig, vindt hij: ‘De druk op ELV-bedden is voortdurend groot. De regio vergrijst en de ziekenhuizen slibben dicht met thuiswonende kwetsbare ouderen met wie het om wat voor reden dan ook thuis ineens niet meer gaat. Het gevolg is dat we op die ELV-bedden enerzijds mensen terecht zien komen van wie de vraag feitelijk bijna grenst aan respijtzorg en anderzijds mensen bij wie sprake is van een steeds zwaardere behandelcomponent of voor wie diagnostiek nodig is om bijvoorbeeld te bepalen of wel of niet sprake is van dementie.’

‘Eerstelijnsverblijf moet focusgebied zijn’

Volgens Van Dijk moet ELV juist een focusgebied zijn dat de komende jaren gaat groeien. ‘Maar dan wel als high care faciliteit en niet als de mengelmoes die het nu is. Het is een goede zaak mensen zo lang mogelijk thuis te laten blijven wonen als dit verantwoord kan, maar we moeten ook niet bang zijn om de stap naar ELV of Wlz te zetten.’

Download hier het hele interview waarin Van Dijk het onder meer heeft over de rol van de huisarts.

‘In één keer goed’

Dit interview maakt deel uit van de reeks In één keer goed, voorbeelden van goede interventies of samenwerking om oudere cliënten niet onnodig te verplaatsen in de laatste fase van hun leven.

Lees meer over eerstelijnsverblijf

Meer informatie? Neem contact op met:

RianDirecteur Leren, Innoveren en Onderzoeken
Rian
van de Schoot
Directeur Leren, Innoveren en Onderzoeken r.vandeschoot@vilans.nl 06 22 81 07 08
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl