Ruth Pel

Ruth Pel

Discussie over eindeloos behandelen ouderen

GroenLinks-Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet zette deze week de discussie op de agenda over het overbehandelen van ouderen. Moet er beter gekeken worden naar het nut van operaties bij mensen op hoge leeftijd? Ruth Pel-Littel, expert Samen Beslissen, was maandagochtend te beluisteren op Radio1.

24-04-2018

Ouderen willen helemaal niet altijd nóg een operatie, nóg langer in het ziekenhuis liggen, stelt Ellemeet in de NRC. ‘We moeten ouderen in het ziekenhuis eerder en eerlijker vertellen wat de gevolgen kunnen zijn van een operatie. De beste zorg is soms niet behandelen. Maar als je dat zegt, krijg je al snel het verwijt: GroenLinks wil besparen op ouderen. Het tegendeel is waar: veel ouderen willen helemaal niet de medische molen in als hun kwaliteit van leven daardoor achteruitgaat.’

Traject Samen Beslissen

Ruth Pel-Littel is expert Samen Beslissen, een Vilans-traject waarin niet alleen de arts beslissingen over het behandeltraject neemt, maar ook de patiënt wordt meegenomen. Dit is moeilijker voor kwetsbare mensen. Maar zeker niet onmogelijk, zo betoogt ze. In het item van Radio1 reageert ze op de stelling ‘Ziekenhuizen moeten ouderen screenen om overbehandeling te voorkomen.’: ‘Sommige ouderen willen niet meer behandeld worden. De beslissing om wel of niet te behandelen moet je zeker niet op basis van alleen de leeftijd van de patiënt nemen. Je kunt niet aan de buitenkant zien hoe kwetsbaar iemand is. Dat kun je vaststellen in een gesprek samen met de arts.’

De beslissing om wel of niet te behandelen moet je zeker niet op basis van alleen de leeftijd van de patiënt nemen.

Onderzoek advance care planning

De vereniging voor specialisten ouderenzorg Verenso heeft samen met V&VN en Patiëntenfederatie Nederland geïnventariseerd hoe specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden in het verpleeghuis samen kunnen werken op het gebied van samen beslissen over het behandelplan. De bevindingen staan in het rapport ‘Passende zorg door advance care planning'. Hierin is een overzicht opgenomen van beschikbare tools om advance care planning te ondersteunen.

De inventarisatie is gedaan voor het project ‘passende zorg door advance care planning’. Dit project behoort bij het vernieuwingsprogramma Waardigheid en Trots, een initiatief van het ministerie van VWS en de Taskforce Waardigheid en Trots waarin Verenso participeert.

Lees meer over Samen Beslissen

Meer informatie? Neem contact op met:

RuthExpert
Ruth
Pel
Expert r.pel@vilans.nl 06 22 80 96 60
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl