Johan van der Leeuw

Johan van der Leeuw

Nieuwe domotica in Nederland - De Slimme Vloer

Een vloer die met druksensoren bewegingen van cliënten registreert en het zorgpersoneel alarmeert als er iemand gevallen is. DSV | verzorgd leven heeft als eerste zorgaanbieder van Nederland, in Katwijk en Lisse, deze technologie toegepast. Vilans-onderzoekers evalueerden dit innovatieve systeem.

17-12-2018

Directeur-bestuurder Gerard Herbrink legt uit waarom DSV in 2016 voor de Slimme Vloer koos: ‘Bij aanvang van de nieuwbouw hebben we heel uitgebreid nagedacht over welke domotica we wilden installeren in de nieuwe panden. Ik heb zelf in de psychiatrie gewerkt en heb gezien dat cliënten in isoleercellen met camera’s in de gaten werden gehouden. Dat heeft diepe indruk op me gemaakt. Daarom wil ik nu een systeem zonder cameramonitoring. We willen iets waardoor we de veiligheid van onze bewoners kunnen verhogen zónder hun privacy te schenden.’ 

Plintverlichting

Na een lange zoektocht langs beurzen en na gesprekken met verschillende zorgaanbieders en leveranciers, komt DSV uit bij het systeem FloorInMotion Care van leverancier Tarkett. ‘Zonder mensen te hoeven filmen, weten we nu of bewoners gevallen zijn, in de nacht zijn opgestaan uit bed of ronddwalen in hun kamer’, vertelt Herbrink. ‘De zorgmedewerkers van dienst krijgen dan een melding op hun smartphone via ons CareConnect-systeem. Bovendien werkt de vloer met plintverlichting, dus als onze bewoners 's nachts naar het toilet moeten, gaat die verlichting aan en vermindert daardoor het risico op vallen. Je struikelt immers minder snel als er op zulke momenten een lichtpad is.’

Zonder mensen te hoeven filmen, weten we nu of bewoners gevallen zijn, in de nacht zijn opgestaan of ronddwalen in hun kamer.

Werkvloer

Een nieuw systeem implementeren betekent ook een nieuwe werkwijze introduceren. Locatiemanager Rianne de Mooij en verpleegkundige Martha van Wijk leggen uit: ‘Voor mensen op de werkvloer is een dergelijk systeem in eerste instantie even wennen natuurlijk. Zo’n testfase neemt veel tijd in beslag waarin je de gevoeligheid van de sensors afstelt. Voorheen liepen we standaard rondes en keken we zo twee á drie keer per nacht bij iemand op de kamer. Dat is nu in feite niet meer nodig en dat is best een hele verandering van werkwijze.’ Van Wijk vult aan: ‘Nu we gewend zijn aan de slimme vloer is het juist heel fijn om als het ware een set ‘extra ogen’ te hebben. We hoeven minder vaak te controleren in de nacht. En het systeem herkent patronen van bewoners, dus als mensen ineens heel ander gedrag gaan vertonen, pikken we dat nu eerder op.’

Het is heel prettig om een set ‘extra ogen’ te hebben. We hoeven minder vaak te controleren en we herkennen afwijkend gedrag veel eerder.

Evaluatie Vilans

Vilans-onderzoekers Liesbeth van den Berg, Dirk Lukkien en Sanne van der Weegen evalueerden de Slimme Vloer, gefinancierd door het Vilans-project Domotica voor Wonen en Zorg. Johan van der Leeuw van deze kenniscirkel vertelt: ‘De werking van slimme vloer was nog niet eerder door een onafhankelijke partij onderzocht. We keken naar de baten van deze technologie in de praktijk: voor de cliënt en voor de zorgprofessional. En we hebben gekeken naar de invloed van het systeem op de efficiëntie van de zorg.’

Cliënt

Vanuit het perspectief van de cliënt doet dit systeem een verminderde inbreuk op de privacy ten opzichte van de oude situatie, namelijk het doen van rondes of de inzet van systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van camerabewaking. Met name valse meldingen kunnen storend zijn voor de cliënt, omdat zij hierdoor in hun nachtrust worden gestoord, wanneer de plintverlichting oplicht. In de praktijk levert dit bij sommige bewoners irritatie op. Mede daarom zijn ze bij DSV kritischer gaan kijken naar bij wie meldingen ook echt nodig zijn.

Zorgprofessional

Medewerkers geven aan dat ze tevreden zijn met het systeem, doordat de zorg die zij leveren hiermee effectiever is: ze kunnen bij de juiste persoon op het juiste tijdstip zorg leveren. Zo hoeft het verplegend personeel niet meer bij iedereen rondes te doen en storen zij de bewoners niet meer onnodig in hun nachtrust. Ook zorgt het systeem ervoor dat de bewoners in bepaalde situaties (uit bed, verlaten van kamer of vallen) sneller de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Daarnaast ervaart het personeel het werk als ’rustiger’. Wel is de tevredenheid van het zorgpersoneel in grote mate afhankelijk van de betrouwbaarheid van het systeem. Dit wordt nog niet als optimaal ervaren, bijvoorbeeld door valse meldingen, maar ook als er bij een val nog geen melding komt.

Invloed op efficiëntie van zorg

De locatiemanager geeft aan dat het systeem geen invloed heeft op de personele formatie: het werk wordt nog steeds gedaan door dezelfde hoeveelheid personeel. Wel geeft het personeel aan dat het systeem bijdraagt aan de kwaliteit van zorg.

De complete evaluatie is voor geabonneerde zorgorganisaties te vinden op domoticawonenzorg.nl, de spil van Kenniscirkel Domotica voor Wonen en Zorg.

Lees meer over technologische ontwikkelingen

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
van der Leeuw
Senior adviseur j.vanderleeuw@vilans.nl 06 22 81 06 56
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl