Frans van Zoest

Frans van Zoest

Zorgvernieuwers verbeteren samen de langdurende zorg

Wij vroegen in 2017 aan zorgprofessionals wat hun ideeën voor vernieuwing van de langdurige zorg waren. Roelfien Erasmus (beleidsadviseur) van ZuidOostZorg vertelt hoe het innovatieprogramma Zorgvernieuwers bij hun onderzoek naar leefstijlmonitoring werkte: ‘Het is goed om met z’n allen de focus op één onderwerp te hebben.’

10-01-2018

Roelfien noemt in dit interview regelmatig het ‘opschalingsproject Leefstijlmonitoring’. Benieuwd wat dat project inhoudt en wat leefstijlmonitoring precies is? Lees dan eerst het uitgebreide interview over het gehele Zorgvernieuwersproces met senior Vilans-onderzoeker Henk Herman Nap. Of bekijk hoe ons project Zorgvernieuwers 2018 werkt.

Waarom Zorgvernieuwers?

‘Het opschalingsproject leefstijlmonitoring liet nog een aantal vragen open. Hier waren we samen met andere organisaties mee aan de slag toen de oproep van Vilans voor ‘Zorgvernieuwers’ kwam. We hebben toen verder onderzoek naar leefstijlmonitoring als onderwerpidee ingediend. Bij het opschalingsproject was bijvoorbeeld maar één leefstijlmonitoringsleverancier betrokken. We wilden meer keuzevrijheid en hadden behoefte aan een groter aanbod aan leveranciers.

Het opschalingsproject ging verder uit van een model waarbij de kosten van leefstijlmonitoring voor de zorgaanbieders waren. De opbrengsten bleken echter vooral bij andere partijen liggen. We wilden daarom met ketenpartners in gesprek gaan, want zolang niet duidelijk is wie leefstijlmonitoring gaat financieren, komt het sowieso niet van de grond.’

Hoe verloopt de samenwerking?

‘Soms is het een kwestie van een stapje terug om weer verder te komen. Zo zijn er door functiewisselingen binnen de zorgorganisaties een aantal deelnemers bij gestopt en zijn de werkzaamheden overgedragen aan nieuwe medewerkers. Omdat organisaties vertegenwoordigd worden door individuen gaat zo’n samenwerkingsproces dan weer even wat moeizamer. Wat wel interessant is om te zien zijn de partijen die aanhaken. Zo doet de De Zorgcentrale mee om te kijken hoe leefstijlmonitoring aan De Zorgcentrale gekoppeld kan worden.’

Wat heeft het Zorgvernieuwersprogramma opgeleverd?

‘We hebben al een ranking rating gegeven aan de leefstijlmonitoringsystemen van verschillende leveranciers. Dit heeft voorlopig tot een kort voorkeurslijstje geleid. Daarnaast zijn na de zomer van 2017 Barbara Groen en Henk Herman Nap namens Vilans bezig geweest met de financiering van leefstijlmonitoring door het betrekken van gemeenten en de zorgverzekeringstak. Het zijn kleine stapjes die we zetten, maar wel essentieel. Zo hebben we begin januari 2018 met 3 Friese gemeentes een afspraak om over de financiering van leefstijlmonitoring in gesprek te gaan.’

Zou je Zorgvernieuwers aanraden?

‘Ja, want wat goed werkt is dat je met z’n allen zo de focus op één onderwerp hebt. Daarnaast hoef je op deze manier niet alleen het wiel uit te vinden. Ook leer je veel van de vragen van anderen; vragen waar je zelf niet zo snel op gekomen zou zijn. Je maakt elkaar scherper en beter.’

Over Zorgvernieuwers

Meedoen = méér doen. Elk jaar formuleren we onze ambities samen met partners in zorg, onderwijs en het sociale domein. Maar voor 2017 pakten we het anders aan. Met de oproep #Zorg2017 vroegen we naar ideeën voor 2017 aan zorgprofessionals zelf. Ook voor 2018 zijn wij op zoek naar zorgvernieuwers, gedreven mensen die net wat verder kijken naar hoe de langdurende zorg beter kan. Bent u zo iemand en wilt u werk maken van uw ideeën? Meld u dan aan.

Meer informatie over vernieuwing van de langdurende zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

FransExpert
Frans
van Zoest
Expert f.vanzoest@vilans.nl 06 55 44 03 68
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl