Barbara de Groen

Barbara de Groen

Doorontwikkeling sociale wijkteams: 10 aandachtsgebieden

Welke ontwikkelpunten voor sociale wijkteams spelen er in praktijk en beleid en in welke richting zoeken gemeenten oplossingen of verbeteringen? Aan de hand van evaluatierapporten zijn onderzoekers van het programma Integraal Werken in de Wijk op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag. In de publicatie ‘Tien aandachtsgebieden voor functioneren sociale wijkteams’ worden ervaringen, lessen en verbetermogelijkheden van sociale wijkteams naar voren gebracht.

03-03-2020

'Gemeenten geven een kijkje in de keuken met deze evaluatierapporten’, vertelt Vilans-adviseur Barbara de Groen die meewerkte aan het rapport. ‘Veel gaat al goed, maar aandachtspunten blijven er ook. We hebben er in ons onderzoek 10 uit gehaald. Het eerste aandachtspunt is het aanscherpen van de opdracht van de gemeente aan de sociale wijkteams. In de evaluatierapporten lezen we dat die opdracht vaak breed wordt omschreven. Dat betekent dat een sociaal wijkteam al gauw het duizenddingendoekje van het sociaal domein kan worden. Het takenpakket van wijkteams is heel gevarieerd en een van de ontwikkelpunten is dan ook het verhelderen waar ze wel en waar ze niet van zijn. Ook medewerkers van wijkteams zelf vragen om een duidelijker kader. Zij ervaren een hoge werkdruk en een betere focus kan daarin helpen.’

Focus op preventie

Ook de inzet op preventie is een aandachtspunt. De Groen: ‘Gemeenten willen meer preventief en wijkgericht werken. Maar wat versta je onder preventie en wat pak je als sociaal wijkteam daarin op en wat niet? Betekent dat bijvoorbeeld dat je als wijkteam sociale activiteiten als een eettafel in de wijk zelf organiseert, bijwoont, of juist alleen aanjaagt en de juiste mensen met elkaar verbindt? Dat maakt een groot verschil en heeft ook weer z’n weerslag op focus en werkdruk. Ook blijft de samenwerking met andere organisaties en experts van zorgorganisaties een aandachtspunt waar sociale wijkteams aan willen blijven werken.

Voldoen aan de vraag

Andere belangrijke aspecten voor het functioneren van wijkteams die in het rapport aar voren komen, zijn samenstelling, capaciteit, caseload en werkdruk. Wat betreft de samenstelling van het sociale team adviseert het rapport om beter aan te sluiten bij wat de wijk vraagt. Daarvoor is het nodig om de wijk goed te kennen, een goed beeld te hebben van de inwoners in de wijk, de bevolkingssamenstelling, de problemen die er spelen, de successen en de initiatieven die er zijn. Het blijft nodig, ook na de eerste jaren van de transformatie, om daar met de samenstelling van het sociale team beter op aan te sluiten.

 

Voorbeeld ontwikkelpunt: Informatie delen en leren van elkaar

In de gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand wordt geadviseerd om een informatie-gestuurde aanpak te benutten. De doorontwikkeling van het Wmo-beleid wordt niet tot nauwelijks gevoed door een systematische analyse van ontwikkelingen en behaalde resultaten, ook omdat de beschikbare informatie niet toereikend is om daar inzicht in te verschaffen. Dit belemmert de inrichting van een ‘leercirkel’ binnen de organisatie, om ervaringen te benutten voor de doorontwikkeling van het beleid. De onderzoekers adviseren om enerzijds meer grip te krijgen op de uitgaven, aantallen beschikkingen e.d. om zodoende zicht te houden op de doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid, en anderzijds beter begrip te krijgen over hoe de praktijk werkt.

Meer informatie? Neem contact op met:

BarbaraSenior adviseur
Barbara
de Groen
Senior adviseur b.degroen@vilans.nl 06 22 81 06 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl