Tom van Boekholt

Tom van Boekholt

Draaiboeken en scholingsinstructies helpen bij coronavraagstukken

Veel oud-zorgprofessionals gaven al gehoor aan de oproep om extra handen aan het bed tijdens de coronacrisis. Maar hoe kunt u als organisatie hen snel bijscholen? En hoe zorgt u dat de huidige zorgmedewerkers weten hoe ze snel en adequaat kunnen handelen bij een coronabesmetting? Om u hierbij te helpen ontwikkelden we samen met andere zorgorganisaties draaiboeken en scholingsinstructies voor de thuiszorg, noodopvanglocaties én herstelzorg.

15-04-2020

Er zijn drie draaiboeken, één voor thuiszorgorganisaties, één voor noodopvanglocaties en eentje voor herstelzorg. In de draaiboeken leest u onder meer hoe u actief monitort op mogelijke verdenkingen van besmetting met het coronavirus en welke afspraken u moet maken over de communicatie.

Download het draaiboek voor de wijkverpleging

Download het draaiboek voor de noodopvanglocaties

Download het draaiboek voor herstelzorg

Download ook de infographic

Deze draaiboeken zijn een weergave van de kennis en richtlijnen van dit moment. Omdat dagelijks extra informatie en kennis bekend wordt, zullen we dit pakket telkens aanpassen aan de dan geldende voorschriften en richtlijnen.

Voor meer informatie over corona in de verpleeghuizen kunt u de speciale CoronaWegwijzer van Waardigheid en trots op locatie raadplegen.

Ga naar de CoronaWegwijzer

Scholingsmateriaal

Na de oproep om extra handen aan het bed, zijn veel oud-zorgmedewerkers in actie gekomen. Met de regionale netwerken (Regioplus) worden vraag en aanbod zo goed mogelijk aan elkaar verbonden. In Nederland zijn er elf regionale acute zorgnetwerken. Om nieuwe zorgmedewerkers zo snel mogelijk weer bevoegd en bekwaam te maken is deze speciale scholings- en opleidingsprocedure ontwikkeld.

Download de procedure voor het verpleeghuis

Download de procedure voor de thuiszorg

In deze procedures vindt u onder meer een gespreksleidraad die u kunt gebruiken om te toetsen wat de kennis en ervaring is van een oud-zorgverlener die zich aangemeld heeft. Daarnaast gaan de procedures over het herkennen, verzorgen en beoordelen van coronapatiënten. Tot slot, vindt u in deze documenten een checklist waarop u kunt afvinken of een nieuwe zorgmedewerker bijvoorbeeld weet hoe het verpleegkundig oproepsysteem werkt, welke verpleegkundige handelingen ze kunnen uitvoeren en of ze de algemene en coronaspecifieke hygiënerichtlijnen kennen.

COVID-19: Extra handen aan het bed

Dit initiatief is opgepakt in nauwe samenwerking met de groep ‘COVID-19 extra handen aan het bed’ en is gestart uit solidariteit met de zorg. We zoeken steeds verbinding met relevante partners. We bedanken het Jeroen Bosch Ziekenhuis - de grondleggers van dit idee - maar ook het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Vredenoord, ’t Heem, Surplus en anderen die bereidwillig hun materiaal met ons deelden. Vilans voegt daar haar eigen kennis en ervaringen uit de verpleeghuiszorg aan toe. ActiZ, Verenso en V&VN zijn geïnformeerd over dit document en hebben zoveel als mogelijk meegedacht.

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Tip voor uw cliënten 

Als je al lange tijd leeft met een ziekte of met een beperking kan corona een extra risico zijn. Mogelijk heeft ú cliënten die tot de risicogroepen van het RIVM behoren. Het kan zijn dat zij bezorgd zijn en behoefte hebben aan informatie over hun situatie. Zodat zij betere keuzes kunnen maken over wat wel of niet te doen. Wij helpen ze antwoorden te vinden. Met tips en praktische informatie.

Naar het informatiepunt

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior adviseur
Jennie
Mast
Senior adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl