Sanne van der Weegen

Sanne van der Weegen

Durven experimenteren in de zorg

In een inclusieve samenleving telt iedereen mee. Innovaties en technologie kunnen daarbij helpen, maar soms is een deur open zetten genoeg. Berry Schaake, integraal zorgmanager bij locatie De Berghorst van Zorgspectrum het Zand, vertelt hoe ze daar experimenteren met technologie om inclusie van ouderen met dementie te bevorderen. 

02-01-2018

Ouderenzorg aan zwaar dementerenden

‘We verhuren op locatie De Berghorst 109 appartementen aan mensen die zelfstandig thuis wonen. Daarnaast bieden we zorg aan 32 dementerende ouderen die hier zijn opgenomen met een Bopz-indicatie. Mensen met dementie kunnen oorzaak en gevolg minder goed inschatten en daardoor minder goed voor zichzelf zorgen. Deze BOPZ-indicatie biedt ons de mogelijkheid om iemand te beschermen door zijn vrijheid te beperken.’

Open deur zorgt voor meer inclusie

‘Binnen De Berghorst hebben we hier vier gezellige huiskamers ingericht, waarin steeds acht ouderen wonen. Toen ik twee jaar geleden bij De Berghorst kwam werken, verbaasde ik me over het feit dat de huiskamers alle vier apart waren afgesloten. De voordeuren van de kamers grenzen aan het atrium, een binnentuin op de begane grond, maar waren altijd op slot. Hoewel deze ouderen beperkt worden door hun dementie, hebben ook zij behoefte aan vrijheid en het maken van eigen keuzes. Daarom besloten we met het team om het roer om te gooien. Hoe meer eigen regie een mens heeft, hoe beter. Wat ik geweldig vind, is dat we ons niet hebben laten leiden door angsten over wat er mis kon gaan. We hebben niet in beperkingen gedacht, maar besloten: om het ‘gewoon’ te gaan doen. Laten we die deuren opengooien en kijken wat er gebeurt. Aan het vergroten van vrijheid kleven uiteraard meer risico’s, maar de ouderen krijgen daar zoveel voor terug.’

Geborgenheid, vrijheid én vrijheid

‘Een begeleider observeerde wat er in de nieuwe situatie gebeurde. Dat was weinig. Dementerende ouderen houden van geborgenheid, die ze in hun woonkamer vinden. Maar ze kunnen nu ook naar buiten, naar een andere woongroep, op visite bij elkaar. Soms doen ze dat. Als ze te veel of te weinig prikkels ervaren, hebben ze nu meer keuzes in hun leefomgeving. Ik ben daar zo trots op. Met een andere mindset hebben we meer vrijheid, zelfstandigheid en daarmee meer inclusie, gerealiseerd voor onze bewoners.'

Meedenken én experimenteren

‘Die mindset is nog breder: we blijven zoeken naar de grondoorzaak van gedrag. Laatst kwam een nieuwe bewoonster bij ons op de groep die slecht sliep. In haar eigen huis had ze nooit last van slaapproblemen, maar bij ons ging ze steeds haar bed uit en bleef ze in de buurt van de badkamerdeur. Wat bleek nou? Ze deed thuis altijd het licht in de badkamer uit en ging dan slapen. Hier blijft het licht nog vijftien minuten branden door een sensor. Zodra ze in bed lag, zag ze een streepje licht onder de deur en dacht: ik moet het licht uitdoen. Dat gaat bij ons volautomatisch, dus er is geen knop. Uiteindelijk hebben we met een bluetooth-ontvangers een lichtknop voor haar gemaakt, zodat ze zelf het licht kan uitdoen. Zo kan technologie zorgpersoneel ondersteunen om onze cliënten langer zelfstandig te houden.’

Zorgen dat zorg beter werkt met inzet van technologie

En de cliënten, wat vinden die ervan?

‘We moeten ervoor waken in de zorg alles te willen meten. Ik zie bij veel cliënten en familie een tevreden blik of glimlach. Ook treffen we cliënten op plekken waar je ze niet verwacht. Meer bevestiging dat we het goed doen hebben wij niet nodig! De familie vindt het ook prettig. Iemand zei: ‘ik heb gekozen om mijn vrouw hier te laten wonen, omdat ze hier nog van haar vrijheid kan genieten.’ Dat is toch iets om trots op te zijn?’

Vernieuwend programmeren: ambitie Technologie

In het project 'Inclusieve samenleving met inzet van technologie' zoeken we naar goede voorbeelden van technologie die bjdraagt aan het leven van cliënten. Het project is gestart vanuit de 'ambitie Technologie' van het Vernieuwend Programmeren. In die ambitie werken we aan 3 projecten die bijdragen aan goede zorg thuis of die aansluiten bij het VN-verdrag. In 2017 programmeren en werken we meer met het veld.

Lees meer over de inclusieve samenleving

Meer informatie? Neem contact op met:

SanneSenior onderzoeker
Sanne
van der Weegen
Senior onderzoeker s.vanderweegen@vilans.nl 06 55 44 03 69
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl