Frans van Zoest

Frans van Zoest

DUUR-SAMEN in de langdurende zorg

We hebben in 2016 een aantal verkenningen uitgevoerd rond verschillende thema’s en ontwikkelingen om te ontdekken hoe de zorg eruit gaat zien. Buiten onze ‘vertrouwde’ scope, niet per se om iets nieuws te ontdekken, maar vooral om aan te sluiten op wat er al is en waar we ons voordeel mee kunnen doen. We delen onze bevindingen in een blogserie.

08-05-2017

duur-samen in de langdurende zorg

In onze vorige blogs vertelden we over de  en . In deze blog verkennen we in hoeverre duurzaamheid leeft in de zorgsector en we kunnen alvast verklappen: in de zorg is veel winst te behalen. 

Wat is duurzaamheid?

First things first: wat is duurzaamheid precies? Duurzaamheid gaat over het voorzien in behoeften van vandaag op zo’n manier dat toekomstige generaties niet beperkt worden om in hun eigen behoeften te voorzien. Simpelweg: wat u vandaag op- of stuk maakt, kunt u morgen niet meer gebruiken. Het gaat dan over het gebruik van voeding, energie, grondstoffen, water maar ook de inzet van medewerkers. Bijvoorbeeld goed voedsel weggooien of ziekteverzuim door hoge werkdruk. Daarom is duurzaamheid een inspanning van vele sectoren zoals economie, landbouw, mobiliteit, bouw, maar ook de zorg.

Zorg is grootverbruiker energie

Zorgaanbieders in Nederland zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel en arbeid. In 2010 werd er jaarlijks voor zo’n 30 miljard euro ingekocht en het energieverbruik stond gelijk aan dat van ongeveer 600.000 huishoudens. Daarnaast werkten er 1,3 miljoen mensen in de zorgsector, bijna 12 procent van de beroepsbevolking. Een duurzame zorgsector kan dus een enorm verschil maken. TNO en het Agentschap NL (nu RVO) schatten dat de zorg tussen de 12% en 25% energie kan besparen door bijvoorbeeld dak- en vloerisolatie, maatregelen in verlichting, koude-en warmtevoorzieningen en catering. Dit zou 600 kton CO2-reductie kunnen opleveren en 115 miljoen euro kunnen besparen per jaar. Goed voor het milieu, meer geld voor de zorg aan cliënten en meer tevreden medewerkers. Dat klinkt goed. Heeft de zorgsector de goudkoorts al pakken? Nou dat is nog maar de vraag. Slechts 6% van de zorgaanbieders heeft een duurzaam inkoopbeleid ontwikkeld. Ter vergelijking: 48% van de onderwijsinstellingen en 87% van de rijksinstellingen hebben dit wel. Hoe komt dat zo? Is daar sinds bovenstaande onderzoeken iets aan veranderd? Tijd voor een verkenning.

Wie doet wat met duurzaamheid in de zorg?

Vanachter ons bureau en onze telefoon (lekker duurzaam), hebben we een klein onderzoek gedaan om erachter te komen wie wat doet. Een mindmap hielp de lijntjes tussen organisaties en gangmakers te verbinden. Neem bijvoorbeeld Helene van der Vloed, nummer 18 in de ‘Duurzame top 100’ van de Trouw (2016). Ze werkt hard aan het vergroten van het bewustzijn in de sector: ‘Men realiseert zich niet dat je met de ene hand mensen beter maakt en met de andere de gezondheid schaadt door vervuiling en verspilling’. Van der Vloed is projectleider bij MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) voor het netwerk zorg. Samen met de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) speelt ze een belangrijke rol in de uitvoering van wetten die door de overheid zijn bepaald. Daarnaast hebben ze samen met het Milieu Platform Nederland, de Green Deal in het leven geroepen. Ruim 54 partijen ondertekenden de Green Deal ‘Nederland op weg naar Duurzame Zorg’. Het delen van kennis en ervaringen én een duurzame bedrijfsvoering komt hoger op de agenda: ‘De ambitie is dat 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders eind 2018 een begin hebben gemaakt met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering.

Acties op het gebied van duurzaamheid

Nu betekent agenda letterlijk ‘dingen die gedaan moeten worden’. En inmiddels leven we alweer in 2017 dus als we inzoomen op de praktijk moet er al heel wat gedaan zijn, toch? Urgenda zet er vaart achter. Zij streven zelfs naar 100% duurzame energie in Nederland in 2030. Ze helpen zorgorganisaties in Nederland energie besparen met de Energiestrijd Zorghuizen en met ZonOpZorg kunnen zorghuizen zelf duurzame energie opwekken. Milieuplatform Zorg maakt het voor zorgorganisaties aantrekkelijker om actie te ondernemen. Met de Milieuthermometer kan een bronzen, zilveren of gouden certificaat verdiend worden door uit ruim 100 maatregelen (over voeding, afval, vervoer, gevaarlijke stoffen) er zeker 50 in praktijk te brengen. Of dat lukt, is sterk afhankelijk van de inzet en toewijding van bestuurders, managers en - niet in de laatste plaats - van de medewerkers zelf. Dat was de bevinding van Henriette Davelaar van PGGM. We belden haar halverwege onze verkenning om te toetsen of we op de juiste weg waren. Davelaar: ‘Gezondheid, zorgzaamheid en duurzaamheid zijn begrippen die op elkaar aansluiten. Gezondheid raakt een goede kwaliteit van leven en duurzaamheid zorgt ervoor dat dit mogelijk blijft voor toekomstige generaties. En duurzaamheid begint bij uzelf. De meest succesvolle veranderingen in organisaties zijn vaak te danken zijn aan een enkeling die op een dag denkt: het moet anders. Zo heeft 1 mevrouw de plastic scheiding binden de organisatie weten te initiëren’.

Duur-samen in de langdurende zorg

Eigenlijk ‘ontdekten’ we toegewijde zorgmedewerkers en gangmakers bij overheid en non-profit, die de urgentie ervaren om wat te doen aan de verduurzaming van de zorg. Tegelijkertijd was onze reis te kort om te kunnen beantwoorden of wat er nu gebeurt voldoende is. Daarom aan u de vraag, zorgprofessional manager of bezorgde burger: hoe maken we de zorg duurzamer? En wat kunnen wij doen?
Om het wat concreter te maken:

  • Heeft uw organisatie een Milieucertificaat? Of gebruikt u de tips van Urgenda?
  • Welke kleine en grote veranderingen heeft u daarvan gemerkt?

Wij horen het graag. Zodat ook wij onze ‘urgenda’ op de toekomst kunnen instellen. Samen met u.

Meer informatie over de zorg in de toekomst 

Meer informatie? Neem contact op met:

FransExpert innovatie
Frans
van Zoest
Expert innovatie f.vanzoest@vilans.nl 06 55 44 03 68
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl