Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Onderzoek IGJ - Een frisse blik op duurzame inzetbaarheid

Veel zorgorganisaties kunnen onvoldoende zorgmedewerkers inzetten of hebben onvoldoende deskundig personeel beschikbaar. De helft van de onderzochte zorgorganisaties heeft hiermee te kampen, zo blijkt uit een onderzoek dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in juli 2019 publiceerde na 300 locatiebezoeken. Zorgbestuurders bespraken het thema ‘duurzame inzetbaarheid’ begin november bij Vilans.

06-12-2019

Toenmalig bestuursvoorzitter Annelies Versteegden leidde de zogenoemde Frisse Blik-sessies waarin (nieuwe) bestuurders in de gehandicaptenzorg en de VVT met elkaar in gesprek gingen over actuele vraagstukken. Deze keer op de agenda: duurzame inzetbaarheid.

Medewerkers binden

Annelies Versteegden vertelde: ‘Op zes november bespraken we wat er bij organisaties gebeurt om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd, aandacht en goede zorg is voor alle bewoners. Hoe krijg je medewerkers binnen, hoe speel je in op de krapte in de arbeidsmarkt, hoe heb je aandacht voor nieuwe vormen van werken? Hoe faciliteer je medewerkers in alle veranderingen die op ze af komen, hoe stimuleer je een leven-lang-leren? Is het behouden van medewerkers door aandacht aan werkgeluk en bevlogenheid een oplossing? Dit zijn dilemma’s die we met elkaar besproken hebben.’

Buiten hokjes denken

Versteegden vervolgde: ‘De deelnemers aan deze sessie wisselden mooie voorbeelden van de eigen organisatie uit. Best practices met het aantrekken van medewerkers via nieuwe kanalen en aandacht hebben voor competentieontwikkeling. Maar ook het inzetten van zij-instromers en hoe je dan omgaat met de toch complexe vraag. Hét antwoord hebben we nog niet gevonden met elkaar. Wel mogelijk een eerste glimp van de oplossing: het vraagstuk beantwoorden met weer een zorgoplossing is het niet, vonden alle deelnemers unaniem. Het oppakken als een maatschappelijk vraagstuk, de focus leggen op kwaliteit van leven en het doorbreken van hokjesdenken boden in de discussie perspectief.’

Kennisbundel Duurzame inzetbaarheid

Als ondersteuning van de discussie is gebruik gemaakt van een kennisbundel. De kennisbundel bevat voorbeelden van hoe organisaties inspelen op krapte op de arbeidsmarkt. Van de arbeidscampagne ‘het hele leven telt’ van Topaz tot de succesvolle ‘Summerschool’ bij Attent Zorg.

Naar de kennisbundel Duurzame inzetbaarheid in transitie

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl