Henk Nies

Henk Nies

Een ongemakkelijk debat over de verpleeghuiszorg

Het over de klachten en misstanden in de verpleeghuiszorg is in veel opzichten ongemakkelijk. Omdat het over zorgwekkende en vaak mensonwaardige situaties gaat. Omdat de hele sector zich aangesproken voelt terwijl veel instellingen uitstekende zorg leveren. Omdat het in de media wordt gevoerd, een plek waar weinig ruimte is voor verdieping en nuances. Omdat de staatssecretaris er via zijn ouders persoonlijk bij betrokken wordt. En omdat het over een van de lastigste en meest ingrijpende aspecten van ons leven gaat: aftakeling en behoud van waardigheid. We kunnen daar niet aan ontkomen en dat voelt, inderdaad, ongemakkelijk.

25-11-2014

Betere werkelijkheid

Vilans kan en wil aan het debat niet voorbij gaan. De zorg voor ouderen raakt veel mensen, dat blijkt wel uit de heftigheid waarmee het debat gevoerd wordt en de hoge kijkcijfers die de tv-programma’s scoren. Vilans vindt dat debat belangrijk, maar we realiseren ons ook dat goed beleid meer is dan mooie woorden. Het moet leiden tot een andere, betere werkelijkheid. Voor de cliënt en zijn of haar mantelzorgers, en voor de zorgverleners die het zo graag anders zien.

Kwaliteit verbeteren en vasthouden

Bij Vilans zien we veel goede voorbeelden van organisaties die de zorg verbeterd hebben. Zij realiseerden minder doorligwonden, beter gebruik van maaltijden, minder medicatiefouten en minder vrijheidsbeperking. We delen die goede voorbeelden met het veld en met landelijke partijen. We ontwikkelen inzicht in hoe we ineffectieve en ongewenste zorg kunnen terugdringen: die niet (meer) werken en die vooral belastend zijn. We leveren protocollen en zorgstandaarden. Maar we zijn er nog lang niet. Verbeteringen zijn relatief gemakkelijk te behalen, kwaliteit structureel vasthouden is veel moeilijker. Daarvoor moet u organisatiebreed aan de slag.

Positieve uitdaging

Kwaliteit moet, net als financiën, op de agenda van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht staan. Goede sturing en werkprocessen die de kwaliteit bevorderen en verankeren horen daarbij. Kwaliteit moet ook vertaald worden naar competenties en kwalificaties van medewerkers. Daar, op de werkvloer, wordt kwaliteit tenslotte gemaakt, ook voor alle nieuwe eisen die aan medewerkers worden gesteld: een beter samenspel met cliënt, mantelzorgers en vrijwilligers, het vergroten van hun zelf-organiserend vermogen, het goede gesprek met hen voeren, werken in interdisciplinaire netwerken, werken met ICT en werken met minder mensen en middelen. Een enorme opgave, maar ook een positieve uitdaging, zo merken we in veel gesprekken.

Meer doen met minder

Veel organisaties maken financieel ongemakkelijke tijden door. Dat heeft zijn uitwerking: onzekerheid bij cliënten en hun naasten, bij medewerkers, maar ook bij managers, bestuurders en toezichthouders. We geven in Nederland nog steeds veel geld uit aan de zorg, maar we besteden het vaak aan de verkeerde dingen. Meer doen met minder is een absolute noodzaak en een spannende uitdaging. Maar het kan, zo leren we in onze projecten met zorgaanbieders.

Goede dingen delen

Verpleeghuiszorg is complex en dat maakt praten erover soms ongemakkelijk. Dat geldt voor de situaties, de interventies, de sociale omgeving en de beleids- en maatschappelijke omgeving en dat zal niet zo snel veranderen. Laten we daarom de goede dingen met elkaar delen, samen nieuwe kennis ontwikkelen en mensen stimuleren aan kwaliteit te werken. Ook als dat door klachten en misstanden gedreven wordt.

Vilans blogt over de kwaliteit en de houdbaarheid van de verpleeghuiszorg. Zo dragen we bij aan het debat over de problemen en de mogelijke oplossingen. Lees ook de blog:

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl