Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Eerste editie kennisagenda Juiste Zorg op de Juiste Plek aangeboden

Het kennisplatform Juiste Zorg op de Juiste Plek overhandigde deze week de eerste kennisagenda 'Zorg op de Juiste Plek' aan Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige Zorg van VWS. Van Koesveld ontving deze, via een online meeting uit handen van prof. dr. Dirk Ruwaard, voorzitter van het kennisplatform Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). De kennisagenda bevat concrete aanbevelingen voor het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis rond JZOJP in de praktijk.

29-06-2020

Ruwaard legt uit wat het doel is van de kennisagenda. ‘Met de kennisagenda, die jaarlijks zal verschijnen, adviseert het kennisplatform de minister van Medische Zorg & Sport als input voor de programmering van de aan VWS-gelieerde kennisinstituten. Maar ook andere partijen binnen de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek kunnen baat hebben bij de analyse en aanbevelingen in de agenda. Het helpt hen om te bepalen waar het ontwikkelen en toepassen van kennis zich op kan richten het komende jaar.’

Onderzoeksplannen

De agenda helpt dus om de onderzoeksplannen van kennisorganisaties zoals Vilans en het RIVM - maar ook ZonMw - zo veel mogelijk in lijn te brengen met de belangrijkste vraagstukken in de zorg. Ruwaard: 'De focus van deze eerste agenda ligt op het verplaatsen van zorg, toegespitst op de organisatie van zorg in de brede betekenis van het woord. Vandaar de titel ‘Zorg op de Juiste Plek’.'

Versnipperde kennis

De eerste editie van de kennisagenda bevat negen aanbevelingen. Bestuurder van Vilans, prof. dr. Mirella Minkman, is lid van het kennisplatform: ‘De hele JZOJP-beweging, die eigenlijk gaat over integraliteit en innovatie van organisaties, is mij uit het hart gegrepen en heeft al jaren mijn aandacht. Maar ik vind met name de aanbeveling belangrijk die stelt dat de kennis over zorg op de juiste plaats nu nog veel te veel versnipperd is. Zorg er dus voor dat de beschikbare JZOJP-kennis, thematisch samengebracht, op waarde geschat, voor de praktijk toepasbaar gemaakt en toegankelijk wordt, met een meerjarige aanpak.

Dat kan alleen als je een goede digitaal ondersteunde data- en kennisfundament ontwikkelt, dat verbonden is aan een digitale en netwerkgerichte infrastructuur. Het blijft dan niet bij tijdelijke projecten of mooie voorbeelden op een website, maar zo maak je continu zichtbaar waar de hiaten zitten in de kennis en wat er op de agenda moet. Met andere woorden, dat er een goed toegankelijke ‘body of knowledge’ wordt gecreëerd. Die steeds verder gevoed wordt. En die je ook internationaal kan verbinden. Daarmee brengen we de beweging echt verder.’ 

Lees meer

De agenda en de aanbevelingen vindt u op de site van ZonMw.
Bekijk: Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg
Lees ook: Welke kennis is nodig om werk van zorgprofessionals te verbeteren?
 

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl