Johan Vesseur

Johan Vesseur

EHealth in de praktijk: hoe apps en big data bijdragen aan kwaliteit van leven

Hoe kan technologie het leven verbeteren van zorgbehoevende mensen? Daar heeft het werkveld wel ideeën bij, zo bleek. Toen we eind vorig jaar een oproep deden, regende het innovatieve ideeën van zorgprofessionals. Johan Vesseur, senior adviseur eHealth, is enthousiast. ‘Dankzij de oproep werken we nu aan 3 innovatieve technologische thema’s, met veelbelovende projecten. Van een app die burgers betrekt bij de zorg tot kunstmatige intelligentie voor persoonsgerichte zorgprogramma’s.’

03-07-2017

Ieder jaar krijgen we subsidie van VWS voor kennisontwikkeling, innovatie en kennisverspreiding in de langdurende zorg. Daarmee financieren we projecten waarzorgorganisaties zelf geen middelen voor kunnen vrijmaken, maar waar de sector wel veel baat bij heeft. Voorheen namen we zelf het initiatief bij het benoemen van deze projecten, maar in het kader van ‘vernieuwend programmeren’ gaat het sinds 2017 anders.

Sinds dit jaar leggen we in het veld actief de vraag neer: wat mogen we voor en met jullie onderzoeken en ontwikkelen? Vesseur: ‘We nodigden eind vorig jaar iedereen uit zijn zorgidee in te dienen; van grote zorginstellingen tot de wijkverpleegkundige. Al gauw bleek dat het onderwerp technologie tot de verbeelding spreekt; daar kwamen de meeste reacties op binnen.’

ehealth in de praktijk hoe apps en big data bijdragen aan kwaliteit leven

3 technologische thema’s

Vesseur en zijn team haalden uit de technologie-inzendingen 3 centrale thema’s leefstijlmonitoring, inclusieve samenleving en gedrag en gewoonten. Bij leefstijlmonitoring spelen professionals in op nieuwe of toekomstige zorgvragen door veranderingen te signaleren, zoals hoe vaak iemand naar het toilet gaat. Ze gebruiken meetapparatuur zoals stappentellers en domotica. Binnen het thema inclusie wordt gezocht naar manieren om de buurt te betrekken bij de zorg. Bijvoorbeeld met een app die helpt verwarde en verdwaalde mensen in veiligheid te brengen. Het laatste thema, gedrag en gewoonten, is Vesseurs persoonlijke domein. Hij vertelt: ‘De ontwikkeling hiervan staat nog in de kinderschoenen, maar het heeft enorme potentie.’

Waardevolle informatie

Waar u met leefstijlmonitoring harde data verzamelt, is het doel bij gedrag en gewoonte ‘softe’ data vergaren. ‘We kwamen op het idee door een inzending van de Lelie zorggroep in Rotterdam’, vertelt Vesseur. ‘Wanneer een cliënt daar van de ene naar de andere afdeling verhuist, maakt het personeel foto’s van de oude kamer en houdt dezelfde opstelling aan in de nieuwe kamer.

Dat zorgt voor veel minder onrust na de verhuizing, zeker bij bijvoorbeeld Korsakovpatiënten. Het oorspronkelijke idee van de Lelie zorggroep was om dit systeem te automatiseren. Maar al pratend kwamen we erachter: je moet dit veel breder trekken. Er is zó veel waardevolle informatie over cliënten waarmee je de kwaliteit van zorg en leven kunt verbeteren. Als alle zorgverleners weten dat meneer De Boer onrustig wordt van muziek en kalmeert als hij naar de vijver kijkt, kunnen zij daar geweldig op inspelen.’

De volgende stap in persoonsgerichte zorg

Iemand verzorgen en daarbij rekening houden met zijn of haar wensen. Hoe vernieuwend is dat? Vesseur: ‘Persoonsgerichte zorg staat inderdaad centraal in het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Maar gek genoeg worden persoonsgerichte gegevens over gedrag en gewoonten bijna nooit opgeslagen. Laat staan dat ze ook nog worden geïnterpreteerd voor zorgafspraken. Een ander punt is dat niet iedereen goed beseft of aangeeft wat zijn wensen zijn. Dan kan technologie echt uitkomst bieden. Als je bijvoorbeeld aan een hartslagmeter ziet dat iemand altijd onrustig is in de kapsalon, dan is een kapper aan huis misschien fijner. En als een snelheidsmeter aangeeft dat iemand wel érg traag naar de dagbesteding loopt, hoe leuk vindt hij of zij dat bloemschikken dan eigenlijk?’

Big data en kunstmatige intelligentie

Op dit moment verkent het team van Vesseur met een aantal zorginstellingen wat ze allemaal kunnen meten en hoe. Al die nieuwe gegevens interpreteren én ze ook nog omzetten naar acties, is de 2e grote klus. Gelukkig worden de computers steeds slimmer, weet Vesseur. ‘De Watsoncomputer van IBM kan nota bene medische diagnoses stellen. Dan kunnen wij die principes van big data en kunstmatige intelligentie ook toepassen om kwaliteit van leven te verbeteren. We gaan echt op onderzoek uit met dit traject, om kennis te ontwikkelen en onze ervaringen breed te delen in de sector. Iedere zorginstelling die zichzelf ziet als innovatief en progressief, krijgt de kans zijn lef te tonen.’ En dat is een unieke kans, zo mag worden gezegd. Zeker ook vanwege de eerdergenoemde VWS-subsidie. ‘Inderdaad,’ beaamt Vesseur, ‘zorgorganisaties en -leveranciers die willen meewerken, investeren slechts met tijd. En bij iedere stap in het traject kunnen ze rekenen op onze begeleiding.’

Wilt u ook meedoen? Neem voor meer informatie contact op met Johan Vesseur.

Meer informatie over eHealth

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl