Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

'EHealth kan bijdragen aan verlaging werkdruk'

Verpleegkundigen in de ouderenzorg zijn enthousiaster over eHealth dan medisch specialisten. Dat is één van de vele opvallende feiten uit de zevende editie van de eHealth-monitor. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) ontvangt op vrijdag 1 november de enquête van Leonique Niessen (interim-directeur Nictiz) en Cordula Wagner (directeur Nivel).

01-11-2019

‘Ieder jaar vragen wij een groot aantal zorgverleners en zorggebruikers via vragenlijsten in hoeverre ze eHealth gebruiken, hoe eHealth hen helpt en wat ze graag anders willen zien of nodig hebben om eHealth succesvol te implementeren,’ zegt projectleider Helene Voogdt van Nictiz. ‘Hieruit ontstaat een beeld van hoe eHealth zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.'

Download de eHealth-monitor

Ehealth als dagelijkse werkwijze 

In 2013 was eHealth vooral het ‘digitaal maken van bestaande informatie en reguliere processen’. De toepassingen die men destijds ‘eHealth’ noemde, behoren nu tot de dagelijkse werkwijze. Ook zijn sommige eHealthtoepassingen niet geschikt gebleken voor gebruik of zijn ze vervangen door andere toepassingen. Bepaalde doelstellingen van 2014 zijn moeilijk in te passen in huidige situatie. Sinds 2014 worden in de eHealth-monitor de doelstellingen van het toenmalige kabinet gemonitord:

  • Online inzage in medische gegevens
  • Zelf meten
  • Gegevensmonitoring
  • Beeldschermzorg
  • Domotica

Leefstijlmonitoring neemt toe

Wat je bijvoorbeeld ziet is dat de inzet van het beeldbellen onder verpleegkundigen in de ouderenzorg en in de ziekenhuizen stagneert, terwijl alternatieve toepassingen die bijdragen aan langer zelfstandig wonen in de ouderenzorg weer in de lift zitten de laatste jaren. Vilans-adviseur Johan van der Leeuw bevestigt het laatste: een toenemend aantal thuiszorg organisaties passen leefstijlmonitoring, medicijndispensing met check op afstand en sociale robotica toe bij vooral thuiswonende mensen met dementie

EHealth is onmisbaar

Uit het onderzoek blijkt verder dat zorgverleners de noodzaak inzien om zorgprocessen opnieuw te gaan vormgeven en inrichten met behulp van eHealth. Voogdt: ‘Op die manier krijgen patiënten meer zeggenschap over hun eigen gezondheid. Ook kan de inzet van eHealth bijdragen aan een verlaging van de werkdruk in de zorg. De eHealth-monitor 2019 laat zien dat de inzet van eHealth een onmisbaar onderdeel van de zorg(verlening) is geworden.’

EHealth kan bijdragen aan een verlaging van de werkdruk.

Infographic eHealth-monitor

Nictiz en Nivel publiceerde naast de eHealth-monitor ook een infographic waarin de belangrijkste cijfers uit het rapport in beeld gebracht zijn. De infographic is geordend op de belangrijkste thema's uit de monitor.

Download de infographic  

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
van der Leeuw
Senior adviseur j.vanderleeuw@vilans.nl 06 22 81 06 56
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl