Jeroen Schumacher

Jeroen Schumacher

Exclusieve e-learning voor VG-deelnemers Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca

In opdracht van Centrum voor Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP) ontwikkelen we momenteel een e-learning psychofarmacagebruik voor begeleiders in de gehandicaptenzorg. De e-learning wordt ontwikkeld in het kader van het landelijk programma Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca.

03-06-2016

Veel cliënten in de gehandicaptenzorg slikken gedragsmedicatie ofwel psychofarmaca. Psychofarmaca kunnen effectief zijn bij psychische stoornissen, maar zijn niet bedoeld om onbegrepen gedrag aan te pakken. Het is zelden een oplossing voor de onderliggende oorzaak van het onbegrepen gedrag en kent veel ingrijpende bijwerkingen. Bewust omgaan met psychofarmacagebruik is dus nodig. Meer kennis rondom medicatiegebruik kan begeleiders helpen om bijwerkingen te herkennen, oneigenlijk gebruik van psychofarmaca te signaleren en vervolgens ook op een juiste manier te acteren.

Multidisciplinaire aanpak nodig

De e-learning is ontwikkeld om kennis en inzicht van begeleiders in het psychofarmacagebruik van cliënten te vergroten. Uiteindelijk is er een multidisciplinaire aanpak nodig om het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca succesvol terug te dringen. In de e-learning wordt dan ook expliciet aandacht besteed aan rollen, verantwoordelijkheden en communicatie binnen het multidisciplinair team.

De e-learning bestaat uit 4 modules die elk een andere praktijkcasus behandelen. Elke module sluit af met een aantal praktijkopdrachten waarin je het geleerde gaat toepassen, reflecteert en leert van elkaar. Vilans ontwikkelt de e-learning in samenwerking met het CVBP. Professionals van Philadelphia, Sherpa en Amerpoort denken hierin met ons mee. Sherpa en Amerpoort slaagden er in een pilotproject in het oneigenlijk psychofarmacagebruik met 50% terug te dringen.

Exclusief voor deelnemers van actieprogramma Het kan beter met minder

De e-learning  is in eerste instantie exclusief voor deelnemers aan het programma Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca. Naast gebruik van de e-learning ontvangt de helft van de deelnemers coaching van Vilans op locatie. Vilans begeleidde in 2015 verschillende organisaties met het succesvol afbouwen van psychofarmaca. Tijdens het programma wordt gekeken naar het effect van het gebruik van de e-learning en het effect van de coaching. Na afloop van het programma, zal de e-learning ook voor andere zorgorganisaties beschikbaar zijn.

Meer informatie over psychofarmaca

Meer informatie? Neem contact op met:

JeroenExpert
Jeroen
Schumacher
Expert j.schumacher@vilans.nl 06 22 81 05 52
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl