Else Stapersma

Else Stapersma

Ervaren regeldruk langdurige zorg nog te hoog

Wat merken zorgprofessionals van de inspanningen om de regeldruk te verminderen? Het programma (Ont)regel de zorg loopt nu ruim een jaar en minister De Jonge deed in een kamerbrief verslag over de voortgang. Van de 155 maatregelen en acties om de regeldruk te verminderen, zijn er nu 60 gerealiseerd.

23-10-2019

Resultaten eerste meting merkbaarheidsscan regeldruk

‘In de afgelopen periode zijn veel aangekondigde maatregelen uitgevoerd, maar de merkbaarheid op de werkvloer laat nog te wensen over’, schrijft De Jonge in zijn Kamerbrief van 4 oktober 2019. Bij de Kamerbrief is een Merkbaarheidsscan van KPMG gepubliceerd waarin de administratieve lasten per sector gemeten zijn. Deze worden in de toekomst verder gemonitord.

Belangrijke uitkomsten van het rapport zijn:

  • De ervaren regeldruk is nog steeds hoog: het rapportcijfer varieert van een 6,6 tot 7,5.
  • De ingeschatte tijdsbesteding aan administratieve werkzaamheden varieert van 27% tot 42%.
  • 25% tot 49% van de zorgprofessionals is zelf met regeldruk aan de slag.
  • 65% van de organisaties in de wijkverpleging gebruikt de alternatieve registratiestandaard voor de afgeschafte minutenregistratie.

Ook blijkt dat zorgmedewerkers in de ouderen- en gehandicaptensector meer tijd aan administratie besteden dan zij acceptabel vinden. Zij geven aan dat administratieve taken bij het dagelijks werk horen, zolang duidelijk is wat de logica erachter is en welke waarde deze toevoegen aan het primaire proces. Daarmee is niet alleen de ervaren regeldruk het afgelopen jaar gestegen maar ook de mate van acceptatie van regels.

Minder lastendruk

Zorgmedewerkers noemden knelpunten waarop zij actie willen om de lastendruk te verminderen. Per sector zijn dit:

Gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg

  • Vereenvoudigen van regeling meerzorg.     
  • Versimpelen van aanmaken en bijhouden ECD.

Wijkverpleging

  • Schrappen van minutenregistratie
  • Schrappen van de verplichting om bij elke wijziging van het zorgplan opnieuw een handtekening van de cliënt nodig te hebben
  • Schrappen van de verplichting om elk half jaar zorg te evalueren

Regels bespreken

Else Stapersma, Vilans-adviseur verminderen regeldruk: ‘Het is opvallend dat zorgmedewerkers deze punten voor de wijkverpleging noemen omdat ze alle 3 inmiddels níet meer verplicht zijn. Het kan zijn dat zorgorganisaties ze nog niet afgeschaft hebben, bijvoorbeeld vanwege lopende afspraken met zorgverzekeraars of dat een zorgorganisatie er zelf voor kiest. Vooral bij uw eigen organisatie is er ruimte voor verandering: bespreek het waarom en het nut van deze regel, of deze regel het beoogde doel bereikt en onderzoek of er andere minder tijdrovende oplossingen zijn. Op Zorg voor Beter en het Kennisplein Gehandicaptensector zijn hier veel materialen voor te vinden.’

Schrapsessies regeldruk

Om de regeldruk de komende jaren te verminderen worden er extra maatregelen genomen. Een van deze maatregelen zijn de schrapsessies. De Jonge schrijft hierover: ‘Met schrapsessies in verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen hebben organisaties laten zien dat zij administratieve lasten kunnen terugdringen. Bijvoorbeeld op het terrein van managementrapportages, interne controles en HACCP (risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen). (…)’

Er zijn tot nu toe 14 schrapsessies voor de langdurige zorg georganiseerd, waar 519 professionals aan hebben deelgenomen. Wilt u ook de regeldruk binnen uw organisatie terugdringen? Meld u dan aan voor een van de schrapsessies ouderenzorg of gehandicaptenzorg.

Meer weten over terugdringen regeldruk?

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl