Marleen Versteeg

Marleen Versteeg

EXBELT erkend - Mensen met dementie hoeft u niet vast te binden

EXBELT is door de erkenningscommissie ouderenzorg erkend als effectieve interventie met sterke aanwijzingen voor effectiviteit. EXBELT is ontwikkeld om het gebruik van bandenfixatie bij mensen met dementie in psychogeriatrische verpleeghuizen te stoppen.

04-11-2015

Wat is EXBELT?

De heeft als doel het gebruik van bandenfixatie 2 jaar na implementatie van de interventie volledig te stoppen. De interventie bestaat uit 4 onderdelen:

  • Intensief scholingsprogramma voor zorgverleners
  • Advies door consultants
  • De beschikbaarheid van alternatieve interventies
  • Verandering van beleid

Het programma is ontwikkeld door Math Gulpers en zijn collega's van Universiteit Maastricht.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

In Nederland lijden ongeveer 235.000 mensen aan dementie. Daarvan wonen er 40.000 in psychogeriatrische verpleeghuizen. Zij hebben 24 uur per dag zorg nodig. Het gebruik van fysieke bij deze groep is hoog en ligt internationaal tussen de 15% en 66%. Daarbij gaat het vooral om bedhekken, maar ook om bandenfixatie en (rol)stoelen met vast tafelblad.

EXBELT erkend -  Mensen met dementie hoeft u niet vast te binden

Valpreventie

Fysieke vrijheidsbeperkende maatregelen worden vooral toegepast om de veiligheid van bewoners te verhogen. In verpleeghuizen gaat het dan bijna altijd om het voorkomen van letsel door . Onderzoek laat echter zien dat (letsel door) vallen niet vermindert door bandenfixatie. Wel kan bandenfixatie veel schade berokkenen aan bewoners. Soms is het zelfs de oorzaak van overlijden.

Erkenningstraject interventies ouderenzorg

In de ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en vergelijken. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en/of effectieve interventies. 2 onafhankelijke commissies (ouderenzorg en gehandicaptenzorg) onder voorzitterschap van prof. dr. beoordelen de ingediende interventies.

Wij maken erkende interventies online toegankelijk. Bovendien worden ze opgenomen in de kwaliteitsbibliotheek van Zorginstituut Nederland.

Samenwerkingsverband

Vilans is partner van het samenwerkingsverband Erkenning van Interventies, dat verder bestaat uit RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en Trimbos-instituut.

Meer informatie over interventies en vrijheidsbeperking

Meer informatie? Neem contact op met:

MarleenSenior adviseur
Marleen
Versteeg
Senior adviseur m.versteeg@vilans.nl 06 22 81 02 71
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl