Experiment Health Impact Bond Valpreventie - Wie durft?

Een Health Impact Bond (HIB) Valpreventie voor ouderen is mogelijk, concluderen wij en VeiligheidNL in een onderzoek. We hopen dat in het veld partijen opstaan om een gezamenlijk experiment aan te gaan.

31-03-2017

De resultaten van dit onderzoek overhandigden we aan Erik Gerritsen, secretaris-generaal van het ministerie van VWS. Dat gebeurde tijdens een werkconferentie van Society Impact, ZonMw en VWS op 31 maart jongstleden. Erik Gerritsen: ‘We hebben een coalition of the willing nodig die de sprong durft te wagen.’

Wat is  een Health Impact Bond (HIB)?

Een is een instrument waarmee u valpreventie effectief aanpakt. In deze financieringsconstructie investeert een private partij of partijen geld voor de inzet van (kostenbesparende) interventies en ontvangt bij het succes deze investering met rendement terug.

Een HIB Valpreventie heeft een zeer positieve business case. Van alle onderzochte voorwaarden lijkt er niet één onhaalbaar. Toch kan de echte haalbaarheid alleen in de praktijk blijken, omdat veel keuzes sterk afhankelijk zijn van de specifieke context en deelnemers.

Interesse omzetten in daadkracht

Tijdens het onderzoek bleken diverse regio’s en partijen geïnteresseerd in het uitproberen van een HIB Valpreventie. Alleen zorgverzekeraars zijn nog terughoudend. Het is nu zaak dat in één regio zowel investeerders, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgverleners en ondernemers er samen de schouders onder zetten. ‘We hebben met dit onderzoek voldoende in kaart gebracht. We dagen alle betrokken partijen nu uit de getoonde interesse om te zetten in daadkracht en een experiment met een HIB Valpreventie aan te gaan’, aldus Saskia Kloet van VeiligheidNL en Frans van Zoest van Vilans.

Experiment Health Impact Bond Valpreventie - Wie durft?

Vallen bij ouderen urgent probleem

Het is belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk gezond blijven. Vallen is een serieus en groeiend risico voor hun veerkracht, fitheid en vitaliteit. Daarnaast zijn de zorgkosten als gevolg van valongevallen hoog. In 2014 was dit al 810 miljoen euro. Als de huidige stijging doorzet loopt dit op tot 1,3 miljard euro in 2030. Er zijn interventies om vallen te voorkomen. Professionals schatten in dat op dit moment slechts 1,5% van de doelgroep met deze interventies wordt bereikt. Er is daarom behoefte aan een grootschalige en duurzame impuls aan effectieve valpreventie-activiteiten.

HIB als vliegwiel en ‘verbinder’

Een HIB biedt partijen in de zorg en ondersteuning de kans om over drempels in het huidige systeem heen te stappen. De financieringsbasis wordt verbreed, het risico wordt afgekocht en de tijd die er overheen gaat voordat de investering zich uitbetaalt, wordt overbrugd. Een HIB zorgt voor verbinding in de aanpak van valpreventie.

Nu zijn de verantwoordelijkheden sterk verdeeld, maar door het gezamenlijk benoemen van prestatie-indicatoren, een aanpak, commitment en de mogelijke beloning, verbinden verschillende stakeholders zich met elkaar. Zeker als het (financiële) risico bij de investeerder ligt. Een HIB kan hiermee als vliegwiel fungeren om een structurele aanpak van preventie mogelijk te maken, iets wat tot nu toe juist één van de grote knelpunten was.

Meer informatie over valpreventie

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl