Lia Davelaar

Lia Davelaar

Expertisenetwerk Levensvragen gaat over naar Zorg voor Beter

De website van Expertisenetwerk Levensvragen (netwerklevensvragen.nl) is overgegaan naar Kennisplein Zorg voor Beter.

01-02-2016

'We willen op deze manier meer mensen bereiken. Voorheen bereikten we met een aparte website vooral mensen die toch al geïnteresseerd waren in zingeving en levensvragen. Nu de informatie op Zorg voor Beter staat, hopen we alle zorgmedewerkers te bereiken', aldus Christien Begemann, namens Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen.

Aandacht voor levensvragen

'Het begint bij persoonlijke aandacht voor de cliënt tijdens de zorg. Aandacht voor levensvragen moet geïntegreerd zijn in de dagelijkse zorg. Als zorgmedewerkers echt belangstelling hebben voor wat iemand bezighoudt, dan komt vaak het gesprek over wat iemand belangrijk vindt in z’n leven, en dus zingeving, vanzelf op gang. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van geestelijk verzorgers. Ook zorgmedewerkers kunnen hieraan een bijdrage leveren.'

Expertisenetwerk Levensvragen gaat over naar Zorg voor Beter

Materialen, video's en trainingswinkel

Op Zorg voor Beter staan veel materialen die zorgmedewerkers gebruiken om het gesprek over welbevinden en levensvragen op gang te brengen. Ook zijn er films en dvd’s die hiervoor te gebruiken zijn. De Trainingswinkel van Netwerk Levensvragen biedt trainingen op maat aan voor zorginstellingen. Over het omgaan met eenzaamheid, luisteren naar levensvragen, en het werken met de Landkaart mentaal welbevinden.

Nieuwe definitie van gezondheid

Expertisenetwerk Levensvragen meent dat aandacht voor levensvragen hoort bij een goede kwaliteit van zorg voor ouderen. Christien Begemann: ‘We merken dat steeds meer mensen hiervan overtuigd raken. Je ziet dat een meer positieve definitie van gezondheid (van Machteld Huber) steeds meer omarmd wordt. Gezondheid wordt dan gezien als het aanpassingsvermogen om een zinvol leven te leiden. Je kunt ziek zijn, en toch een zinvol leven leiden. Op deze manier komt er ook aandacht voor hoe iemand zich voelt, zingeving en levensvragen.’

Overzicht van 30 regionale initiatieven

Op Zorg voor Beter staat ook een overzicht van 30 regionale initiatieven om de aandacht voor  levensvragen bij ouderen te stimuleren. Binnen het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL) vindt onderlinge uitwisseling en inspiratie in de eigen regio plaats en worden tips voor financiering van nieuwe initiatieven gedeeld. Ook andere initiatieven kunnen zich hierbij aansluiten.

Wat is  Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen?

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is een samenwerkingsverband van de kernpartners ActiZ, Agora, Humanistisch Verbond, LOC Zeggenschap in Zorg, MOgroep, PCOB, UnieKBO, Reliëf, Vereniging Het Zonnehuis en Vilans.

Meer informatie over levensvragen

Meer informatie? Neem contact op met:

LiaAdviseur
Lia
Davelaar
Adviseur l.davelaar@vilans.nl 06 15 14 90 44
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl