Extra ondersteuning voor wijkverpleegkundige bij dementiezorg

Dementiezorg voor elkaar’ is gestart. Het programma ondersteunt kosteloos wijkverpleegkundigen bij het begeleiden van mensen met dementie. Daarnaast helpen ze samenwerkingsverbanden van professionals, zoals ketenregisseurs, netwerkcoördinatoren, casemanagers, wijkverpleegkundigen, mantelzorgondersteuners en professionals in de eerste lijn. Dit meldt Nursing op haar site.

08-08-2017

Doel van ‘Dementiezorg voor elkaar’ is de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie te verbeteren door zorg en ondersteuning nog meer af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen.

Gezamenlijk aan de slag met structurele verbetering

‘We willen graag zien dat er meer samenwerkingsverbanden komen, en dit faciliteren’, legt programmaleider Robbert Huijsman uit in een interview met TvZ, het vakblad voor verpleegkundigen. ‘Als wijkverpleegkundigen tegen een probleem aanlopen, waar ze niet met elkaar uit komen, kunnen ze ons bellen of schrijven. Dan bieden wij hulp of verwijzen we door aan een van de deelnemers in ons kennisnetwerk.’

extra ondersteuning voor wijkverpleegkundige bij dementiezorg

Voorwaarde hiervoor is dat wijkverpleegkundigen in andere organisaties in de regio ook te maken moeten hebben met het probleem. 'Het gaat dus niet om individuele gevallen, je moet elkaar opzoeken en gezamenlijk aan de slag willen met structurele verbetering. Dan bieden wij een implementatie-adviseur aan. Deze ondersteuning is gratis.’

Hulpvraag is divers

Inmiddels is deze hulplijn zo’n 30 keer ingeschakeld. De hulpvraag is divers: van een bijscholing op onbegrepen gedrag tot het uitleggen van een verwijsprocedure. Of samen een visie en meerjarenplan ontwikkelen voor regionale dementienetwerken.

De website www.dementiezorgvoorelkaar.nl publiceert de bedachte oplossingen of nieuwe werkmethodiek. Op deze manier brengen ze organisaties en professionals met elkaar in verbinding en leren ze van elkaar.

Sociale wijkteams en eerste lijn gaan elkaar beter vinden

De hulpvraag bepaalt hoe de ondersteuning eruit ziet. Het kan een korte consultatie met een adviseur zijn. Denk bijvoorbeeld aan een training om op dezelfde manier gegevens te registreren of helder en eenduidig te communiceren. Het is ook mogelijk dat een adviseur voor een langere periode, variërend van 3 tot 9 maanden, ondersteuning biedt. Bijvoorbeeld bij het beter benutten van de kennis en mogelijkheden van vrijwilligers en welzijn. Dan kunnen sociale wijkteams en de eerste lijn elkaar beter vinden. Het kan volgens Huijsman van alles zijn wat speelt in de samenwerking. De adviseurs zijn experts op allerlei terreinen, zoals (oud-)lectoren, huisartsen, organisatieadviseurs, een wethouder, een casemanager, vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland en de directeur van V&VN.

extra ondersteuning voor wijkverpleegkundige bij dementiezorg

Casemanager dementie: wijkverpleegkundige doet het er even bij

Ook speelt ‘Dementiezorg voor elkaar’ een rol bij casemanagement dementie, in samenwerking met het Actieplan Casemanagement Dementie. Volgens Huijsman laten thuiszorgorganisaties het casemanagement door wijkverpleegkundigen nu allemaal op hun eigen manier invullen. Hij noemt dat verwarrend voor cliënten, huisartsen en zorgverzekeraar. 'Ook mist de wijkverpleegkundige vaak specifieke kennis om casemanager te zijn, ze doet het er vaak even bij.' Huijsman hoopt samen met het veld tot oplossingen te komen.

Wij hebben onlangs met Movisie, NIVEL, Pharos en Trimbos-instituut een samenwerkingsovereenkomst getekend voor Dementiezorg voor elkaar. De subsidie van VWS is toegezegd en daarmee kunnen we van de slag in dit 4-jarige praktijkprogramma. 

Werkt u in een samenwerkingsverband aan betere dementiezorg? Loopt u tegen knelpunten aan? Hier kunt u gratis ondersteuning aanvragen.

Meer informatie over dementie

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl