Marit van der Meulen

Marit van der Meulen

Financiering van technologie blijft uitdaging, maar is mogelijk

De inzet van maatschappelijke Business Cases (mBC) kan helpen bij de opschaling en structurele financiering van technologie in de zorg. Samen met vertegenwoordigers van verschillende zorgorganisaties stelde Vilans daarom mBC's op voor innovatieve toepassingen. Dat leverde belangrijke inzichten op.

12-11-2019

Structurele financiering van technologie strandt vaak omdat de baten niet terechtkomen bij de partijen die de innovatieve toepassing zouden kunnen inzetten. Een voorbeeld daarvan is de slimme medicijndoos die automatisch op het juiste moment een zakje medicijnen aanbiedt in de goede samenstelling en dosering. Dit zou kunnen schelen in zorgkosten omdat zorgprofessionals niet meer hoeven langs te komen om medicatie aan te reiken.

Financiële prikkel ontbreekt

‘Als zorgorganisatie zetten wij medicijndozen in, maar daarmee doen we onszelf wel te kort,’ vertelt een van de deelnemers. ‘De medicijndoos scheelt personeelsuren en daarmee kosten voor de zorgverzekeraar. Helaas krijgen wij hierdoor vervolgens minder inkomsten, aangezien we minder uren zorg hoeven in te zetten. Ik ken zorgorganisaties die om deze reden dus geen slim medicijndoosje inzetten. De financiële prikkel ontbreekt gewoonweg om te innoveren.’

Verder kijken dan de eigen organisatie

Het opstellen van een mBC kan helpen om dit mechanisme te doorbreken. ‘Hierdoor krijg je beter inzichtelijk wie gebaat is bij de financiering van het project of technologie,’ vertelt projectleider Doortje Boshuizen. ‘Dit vergroot de kans op structurele financiering. Het grote verschil met een normale businesscase is dat je verder kijkt dan de kosten en baten van je eigen organisatie. Je kijkt ook naar maatschappelijke baten. Toch willen we wel benadrukken dat een mBC slechts een van hulpmiddelen is. Een mBC kent ook zijn beperkingen, het is geen absolute realiteit.’ 

Maatschappelijke baten in beeld

Vilans-onderzoeker Kiyomid van der Veer kijkt naar de maatschappelijke baten van de zorgrobot. De robot kan helpen herinneren bij afspraken en activiteiten. Bijvoorbeeld wanneer iemand naar de huisarts moet, of wanneer het tijd is om te gaan slapen. ‘De zorgrobot kan ingezet worden bij mensen met dementie die zelfstandig thuis wonen. Uit cijfers van Nivel blijkt dat dat er ongeveer 350.000 mantelzorgers betrokken zijn bij de zorg voor een naaste met dementie. 52% van deze mensen geeft aan belast te zijn.’ Een zacht effect van een zorgrobot kan zijn dat er minder mantelzorgers overspannen raken, wat kosten voor verzekeraars scheelt. Door een mBC kun je dus beter inzichtelijk maken wie er allemaal baat hebben bij de inzet van een zorgrobot.

Kennis delen

Behalve voor de zorgrobot en slimme medicijndoos heeft Vilans ook een mBC opgesteld voor slimme sleuteloplossingen. In januari vindt u op deze site een publicatie met inzichten en aanbevelingen voor zorgorganisaties die hier zelf mee aan de slag willen. Daarnaast zijn er plannen om volgend jaar met de projectgroep verder te gaan met maatschappelijke Business Cases. Een van de besproken opties is om met belangrijke stakeholders bij elkaar te komen en gezamenlijk te brainstormen over hoe de financiële prikkel voor zorgorganisaties om te innoveren kan worden vergroot.

Gestandaardiseerde modules

‘Het zou ook mooi zijn als zorgorganisaties straks op een platform gestandaardiseerde onderzoeksmodules voor een mBC kunnen vinden,’ benadrukt projectleider Doortje Boshuizen die daarmee ingaat op een van de aandachtspunten van de deelnemers. ‘Nu is het inderdaad vaak lastig om onderzoeken te vergelijken en te stapelen. Het zou goed zijn als je bijvoorbeeld kunt kiezen voor de module 'kwaliteit van leven'. Zorgorganisaties krijgen dan de beschikking over vragenlijsten als zij bereid zijn om de data weer te delen die zij met deze vragenlijsten verzamelen. Zo helpen zorgorganisaties elkaar ook weer verder. Hoe dan ook, we zullen de suggesties van de deelnemende zorgorganisaties in ieder geval gaan meenemen in onze plannen.’

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl