Karlijn Kwint

Karlijn Kwint

Financiering voor kennisinfrastructuur ouderenzorg

6 samenwerkende academische netwerken ouderenzorg krijgen structurele financiering voor kennisontwikkeling in de ouderenzorg van het ministerie van VWS, zo maakte het ministerie in juni 2018 bekend. ‘Goed nieuws,’ vindt Karlijn Kwint, senior Vilans-adviseur kennisinfrastructuur. ‘Hiermee krijgt de kennisinfrastructuur in de ouderenzorg de aandacht die ze verdient.’

15-06-2018

Samenwerking onderzoek en praktijk

Karlijn Kwint houdt zich als adviseur onder andere bezig met een betere kennisuitwisseling tussen onderzoek en praktijk. ‘Door te zorgen voor structurele financiering geeft de overheid een duidelijk signaal af dat de zorg aan ouderen beter wordt als onderzoek en praktijk beter met elkaar samenwerken,’ vindt Kwint. ‘De academische werkplaatsen hebben jarenlang in deze samenwerking geïnvesteerd. Mooi is dat zij gebruik maken van onderzoekers die voor de helft van hun aanstelling in een zorgorganisatie werken en voor de andere helft werkzaam zijn bij onderwijsorganisatie.’

Als onderzoek en praktijk beter gaan samenwerken, zie je dat er over en weer wordt geleerd.

Financiering is belangrijke stap

Kwint licht toe: ‘In 2016 heeft het Zorginstituut Nederland een rapport uitgebracht met aanbevelingen om de zorg te verbeteren. Eén van die aanbevelingen is dat het creëren van een traditie waarin wetenschappelijk onderzoek altijd betrokken wordt, helpt de zorg te verbeteren. Het is één ding om iets aan te bevelen, maar een tweede om het ook nog te doen. Met deze financiering is een belangrijke stap gezet.’

Praktijkkennis heeft grote waarde

‘De afgelopen jaren zien we dat de kloof tussen onderzoek en praktijk kleiner wordt, maar nog niet genoeg,’ vervolgt Kwint. ‘Als onderzoek en praktijk beter gaan samenwerken, zie je dat er over en weer wordt geleerd. Daarbij is het vooral heel belangrijk om de kennis en ervaringen van zorgprofessionals op de werkvloer serieus te nemen. Zij hebben immers verstand van wat wel en niet werkt in de praktijk. Kennis uit onderzoeken gaat immers pas echt werken, als de context wordt meegenomen waarin het moet worden toegepast.’

Wetenschappelijk onderzoek

De Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) voeren wetenschappelijk onderzoek uit in de verpleeghuiszorg en thuiszorg. Ze zijn een gezamenlijk initiatief van 6 universiteiten en de betrokken verpleeghuizen. In de netwerken werken onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers docenten, ouderen en mantelzorgers aan concrete thema’s. Denk hierbij aan het verbeteren van pijnbeoordeling of het voorkomen van onvrijwillige zorg.

Meer informatie over ouderenzorg

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl