Jan Willem Bloemen

Jan Willem Bloemen

Oproep - Gebruik de vernieuwde zelfevaluatietool voor gemeenten

Dit voorjaar verschijnt de tweede versie van de zelfevaluatietool voor gemeenten. Deze tool laat de weg zien die de inwoner aflegt als hij zorg of ondersteuning nodig heeft en hoe de samenhang tussen de geleverde hulp is ervaren. Meld u vóór 15 maart aan en ga ook aan de slag met de zelfevaluatietool.

25-02-2019

De zelfevaluatietool is een hulpmiddel dat gemeenten en partners in het sociaal domein ondersteunt bij het gesprek over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn. 

Criteria inspectie 

Bij het opstellen van de onderwerpen is rekening gehouden met waar inspecties op toetsen. In de tool vindt u casuïstiek, waarbij wordt gekeken naar de ervaringen van zowel de cliënt als de professional en naar wat in het dossier is vastgelegd.

Ontwikkelfase

Uit een pilot met vier gemeenten, die van september tot eind vorig jaar liep, blijkt dat de tool zeer bruikbaar is om sterke punten en verbeterpunten in de toegang en samenhang in het sociaal domein te ontdekken en te duiden. Op dit moment werken het Toezicht Sociaal Domein (TSD) en Integraal Werken in de Wijk (IWW) aan de tweede, verbeterde versie van de tool. Deze wordt in het voorjaar gelanceerd, waarna 10 gemeenten de tool gaan gebruiken.

Oproep gemeenten

We zijn nog op zoek naar gemeenten die drie tot zes maanden deze tweede versie willen gebruiken. Wilt u meedoen? Voor aanmelding of vragen kunt u contact opnemen met Jacolien Steen: jsteen@inspectieszw.nl.

Lees meer over lokaal organiseren

Meer informatie? Neem contact op met:

Jan WillemSenior communicatieadviseur
Jan Willem
Bloemen
Senior communicatieadviseur j.bloemen@vilans.nl 06 15 14 99 07
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl