Gebruik Governancecode Zorg kan beter

De Governancecode Zorg, die begin 2017 werd ingevoerd, heeft veel draagvlak en de principes die de code benoemt worden onderschreven. Het gebruik en de toepassing ervan kunnen wel beter. Dat meldt de Governance Innovatie- en Adviescommissie (IAC) die is ingesteld door de Brancheorganisaties in de Zorg (BoZ).

10-12-2019

De IAC hield dialoogsessies en enquêtes onder leden van ondernemingsraden, cliëntenraden, raden van bestuur en raden van toezicht in de zorg. 'Er was veel interesse,' zegt IAC-voorzitter Mirella Minkman en bestuurder van Vilans in een artikel op Skipr. 'Mensen vinden het goed dat de code er is, want deze geeft richting.' 

Principes in de praktijk

Uit de inventarisatie blijkt echter dat meer handvatten gewenst zijn voor toepassing van de Governancecode Zorg in de praktijk. Minkman ziet ook dat de slag naar de praktijk nog niet altijd wordt gemaakt. Volgens haar is er behoefte aan meer kennis en kennisoverdracht over hoe de principes vorm moeten krijgen in de praktijk, ook tussen de verschillende niveaus. 'Sommige thema’s raken alle bestuursniveaus in een organisatie. Dan is het goed om op alle niveaus te overleggen waar een gezamenlijk belang is,' zegt ze. 'Hoe doe je het in de praktijk? Er kan een principe zijn, maar hoe leg je dat uit? Concrete voorbeelden hoe de principes vorm te geven, helpen in de praktijk.' 

Samenwerkingsverbanden tussen zorgorganisaties

In de Governancecode staan ook weinig of geen handvatten voor samenwerkingsverbanden tussen zorgorganisaties, terwijl hier veel vragen over zijn van organisaties. 'Governance houdt niet op bij de grenzen van de organisatie. Je staat vaak voor een vergelijkbare opgave als zorgorganisatie,' aldus Minkman. 'Iedereen wil goede kwaliteit van zorg leveren en personeel goed behandelen. Maar iedereen heeft wel een andere bijdrage aan het geheel. Er mag een scherpe constructieve dialoog zijn.'

'Verschillen zijn groot'

Het helpt volgens de IAC ook wanneer raden van bestuur, raden van toezicht, ondernemingsraden en cliëntenraden meer gezamenlijke scholing hebben, zodat meer dezelfde taal wordt gesproken. 'De verschillen tussen organisaties zijn groot; soms zijn het echt gescheiden werelden. Maar steeds vaker zien we ook dat de krachten gebundeld worden. Daarmee hoef je je rol niet te verliezen.' 

De adviescommissie meldt dat het belangrijk is dat de code nog bekender en meer doorleefd wordt, met name onder ondernemingsraden en cliëntenraden. 'Zij kunnen de code benutten in het gesprek met bestuur en toezicht.'

Governancecode Zorg 2017

In 2017 werd een nieuwe Governancecode Zorg ingevoerd, die de sector richting geeft. De code is een vorm van zelfregulering. Het is een instrument ‘om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen’.

Meer informatie? Neem contact op met:

MirellaVoorzitter raad van bestuur
Mirella
Minkman
Voorzitter raad van bestuur m.minkman@vilans.nl 030 7892300
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl