Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Gebruikers thuiszorgtech hebben groter gevoel van veiligheid

Leven in een huis vol zorgtechnologie, hoe ervaren ouderen dat eigenlijk? Op deze en andere vragen over het dagelijkse gebruik van huisautomatisering geeft het internationale onderzoeksprogramma i-evAALution antwoord.

18-10-2021

Projectleider Sanne van der Weegen van Vilans vertelt: ‘De deelnemers, met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar, zijn in het kader van het onderzoek verdeeld over twee groepen. Een groep kreeg een pakket aan technologische snufjes thuis geïnstalleerd en de andere helft was de controlegroep en kreeg geen hulpmiddelen. We hebben het over een bundel met een 2PCS-horloge met alarmeringsfunctie, een automatiseringspakket voor sensoren thuis en een eenvoudige tablet. In een periode een jaar is gemeten wat voor impact de zorgtech had op de kwaliteit van leven van mensen.’

NB De afbeelding bij dit artikel dient ter illustratie en betreft niet het genoemde 2PCS-horloge.

Over i-evAALution

I-evAALution is een groot onderzoeksprogramma over de mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te wonen dankzij de toepassing van technologie. Maar liefst 303 deelnemers in Italië, Oostenrijk, Slovenië en Nederland testten tussen 2018 en 2021 een breed pakket van technologische hulpmiddelen thuis.

Veiliger

Een van de bevindingen is dat deelnemers aan de technologiegroep een groter gevoel van veiligheid en controle hadden aan het einde van het onderzoek in vergelijking met de controlegroep. Van der Weegen: ‘Mensen in de technologiegroep voelden zich dus veiliger dan mensen die geen gebruik maakten van de technologie. Deelnemers uit de technologiegroep die het 2PCS-horloge veel gebruikten, voelden zich het meest veilig. Dat horloge verzendt automatisch een alarm als je valt. En met het horloge kun je een alarm verzenden door op de noodknop te drukken en dan krijgt de zorgprofessional of mantelzorger direct een melding met de exacte locatie van de persoon in kwestie. Deze functie werd als de belangrijkste functie van het hele pakket getest.’

Met zo'n horloge kun je een alarm verzenden en dan krijg je direct een melding met de locatie van de persoon in kwestie.

Gebruik

Hoewel tijdens het onderzoek deelnemers minder positief werden over het nut en het gebruiksgemak van de bundel, steeg de algehele acceptatie van het gebruik van technische hulmiddelen wel. Van der Weegen: ‘Deelnemers noemde ‘je veiliger voelen’, ‘snel hulp krijgen wanneer het nodig is’ en het ‘vergroten van de eigen onafhankelijkheid’ als belangrijkste pluspunten van zorgtech. Als de top 3 van belangrijkste individuele functies werden genoemd:

  1. Alarm verzenden door op draagbare noodknop te drukken.
  2. ls iemand vermist, kan de exacte locatie achterhaald worden.
  3. Automatisch alarm verzenden bij val thuis.    

Verschil tussen landen    

Ten slotte beantwoordt Van der Weegen nog de vraag of er verschillen zijn tussen deelnemers uit de verschillende landen. ‘Er waren wel wat culturele verschillen. Zo vonden de mensen in Slovenië de eenvoudige tablet heel prettig. Maar veel van de Nederlandse deelnemers bleken zelf al een tablet te hebben en het nut ervan daarom minder te zien.'

Lees meer over de onderzoeksresultaten

Lees meer over het AAL-programma

Meer informatie? Neem contact op met:

SanneSenior onderzoeker
Sanne
van der Weegen
Senior onderzoeker s.vanderweegen@vilans.nl 06 55 44 03 69
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl