Geef feedback over kwaliteitsstandaard verpleegkundige zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving

De Kwaliteitsstandaard ‘Verpleegkundige zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving’ is in concept gereed. We nodigen u uit om te reageren in een landelijke commentaarronde op het concept van deze kwaliteitsstandaard. Dit kan tot 31 januari 2018.

13-12-2017

Wat vindt u van de kwaliteitsstandaard?

Nu het concept van de kwaliteitsstandaard gereed is, start de landelijke commentaarronde waar diverse landelijke organisaties een uitnodiging voor hebben ontvangen. Deze loopt tot 31 januari 2018. Heeft u ook belangstelling om het concept van de kwaliteitsstandaard te lezen en feedback te geven? U kunt het concept van de kwaliteitsstandaard en een commentaarformulier opvragen bij Rianne Gijzen. 

Verpleegkundige zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving

De afgelopen anderhalf jaar hebben wij samen met het Nederlands Centrum voor Jeugdgezondheid (NCJ) gewerkt aan de Kwaliteitsstandaard ‘Verpleegkundige zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving’, in opdracht van de V&VN. Zorg voor het ernstig zieke kind en het gezin vindt steeds meer plaats in de thuisomgeving. Verschillende knelpunten staan de kwaliteit en doelmatigheid van de kinderverpleegkundige zorg in de eigen omgeving in de weg. Daarom zijn wij en NCJ gestart met het ontwikkelen van deze kwaliteitsstandaard. Lees meer in dit artikel.

Kinderverpleegkundige zorg

De kwaliteitsstandaard beschrijft wat goede kinderverpleegkundige zorg in de eigen omgeving is voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar met een lichamelijke aandoening. De kwaliteitsstandaard richt zich primair op kinderverpleegkundigen.

Secundaire doelgroep zijn andere disciplines die te maken hebben met kinderverpleegkundige zorg in de eigen omgeving van het gezin, zoals de kinderarts en transferverpleegkundige in het ziekenhuis, de huisarts, de fysiotherapeut, de psycholoog, de jeugdverpleegkundige of jeugdarts, de begeleider in het onderwijs, en de manager van een kindzorgaanbieder (kinderthuiszorg, verpleegkundig kinderdagverblijf of verpleegkundig kinderzorghuis). 

Meer informatie over kwaliteit in de zorg

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl