Laatste oproep - Doe mee aan Innovatie-impuls van VWS

Zorgaanbieders in de gehandicaptensector hebben nog tot 15 september de gelegenheid om zich aan te melden voor de Innovatie-impuls van het VWS-programma Volwaardig leven. Een uitgelezen kans om de toepassing van technologische innovatie binnen de sector naar een hoger plan te tillen. Doet u mee?

10-09-2019

Toepassing van zorgtechnologie is al lang geen nieuw gegeven meer voor aanbieders in de gehandicaptenzorg. ‘Ze zijn er volop mee bezig’, zegt Vilans-adviseur Annemarie Koopman. ‘Uit onderzoek van het ministerie van VWS blijkt echter dat het voor veel aanbieders nog moeilijk is om het te borgen en op te schalen. Ze maken vaak ook nog geen gebruik van een netwerk om ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. Precies met die zaken kunnen wij hun, dankzij deze Innovatie-impuls, ondersteuning bieden.’ Met ‘wij’ bedoelt Koopman kennisorganisatie Vilans en Academy Het Dorp. Een voor de sector waardevol samenwerkingsverband, want Academy Het Dorp heeft enorme ervaring in onderzoek naar zorgtechnologie en Vilans beschikt over het netwerk en het verspreidingskanaal om de kennis hierover landelijk te ontsluiten.

Levens veraangenamen

Medeoprichter en directeur bij Academy Het Dorp Jorrit Ebben vertelt: ‘Het doel is niet het ontwikkelen van nieuwe technologie, maar juist het gebruiken van al bestaande technologieën. Technologie is niet meer weg te denken uit het hedendaagse leven en we ervaren er allemaal het gemak van. Hoe mooi is het dan om dit ook te gunnen aan cliënten in de gehandicaptenzorg?’ Koopman vult aan: ‘Neem de sensoren die medewerkers vertellen of het nodig is om ’s nachts het incontinentiemateriaal van een bewoner te wisselen. Zolang die sensoren geen signaal geven, is verschoning niet nodig en hoeft de nachtrust van de cliënt dus niet te worden verstoord. Zo zijn er legio voorbeelden van zorgtechnologie die het leven van mensen in een afhankelijke positie kan veraangenamen, die hen minder afhankelijk maakt van medewerkers en die ervoor zorgt dat ze zoveel mogelijk eigen regie behouden.’

Samen kennis vergroten

Zorgaanbieders die meedoen met de Innovatie-impuls, gaan in werkplaatsen op basis van thema’s met elkaar in gesprek. Ebben: ‘Ze geven zelf aan dat ze meer kennis willen hebben over de vraag welke zorgtechnologie nu echt van waarde is in antwoord op de zorgvraag van een cliënt. Ze willen ook weten hoe ze die technologie vervolgens optimaal kunnen toepassen. In deze werkplaatsen bieden we ze op een heel praktische manier de gelegenheid om die kennis te vergroten en met elkaar te delen.’ Alle opgedane kennis wordt gedeeld via het Kennisplein Gehandicaptensector.

Aanmelden

Heeft u interesse om als zorgaanbieder mee te doen? Stuur dan uiterlijk 15 september een mail met motivatie voor deelname naar volwaardigleven@vilans.nl.

Structureel platform

Koopman: ‘We werken ook aan de ontwikkeling van een digitale omgeving waarin zorgaanbieders elkaar kunnen blijven ontmoeten en hun ervaringen kunnen uitwisselen. Op deze manier zorgen we ervoor dat de Innovatie-impuls geen project is dat na de projectperiode stilvalt, maar dat een structureel kennisplatform wordt gecreëerd.’ Ebben vult aan: ‘Precies, we doen niet voor hoe ze zorgtechnologie het best kunnen toepassen, we ondersteunen ze om hun eigen kennis op dit gebied te verbreden en te verdiepen, zodat ze er zélf vervolgstappen in zetten. En we bieden hierbij extra ondersteuning door, op basis van dataverzameling vanuit de praktijk, informatie te delen over welke zorgtechnologie wel of geen meerwaarde heeft in specifieke situaties. Op deze manier bieden we de zorgaanbieders de kennis, de praktijkervaring en het zelfvertrouwen om in de brede toepassing van zorgtechnologie die stappen te zetten waarvan hun cliënten de grootste meerwaarde ondervinden.'

Meer informatie? Neem contact op met:

AnnemarieExpert
Annemarie
Koopman
Expert a.koopman@vilans.nl 06 22 45 12 60
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl