Else Stapersma

Else Stapersma

Geleerde lessen over regeldruk in de langdurige zorg

Het programma ‘(Ont)Regel de Langdurige Zorg’ ging afgelopen september van start. Hoe staat het er nu voor? En wat hebben we geleerd van de schrap- en de snapsessies? Projectleider Else Stapersma maakt de balans op en deelt haar registratie-top-3 om aan te pakken.

20-06-2019

‘Slechts 1 op de 5 zorgmedewerkers gelooft dat het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’ verbeteringen gaat opleveren voor de sector waarin zij werkzaam zijn.’ Dit staat in een onlangs verschenen artikel op het kennisplatform ICT&health. Stapersma: ‘Het is goed dat er kritisch naar het programma gekeken wordt. Toch is het belangrijk om hierbij te bedenken dat we het afgelopen jaar pas zijn gestart met ons programmadeel dat we samen met sociale partners en VWS uitvoeren.’

Verandering kost tijd

‘De eerste schrapsessie voor de ouderenzorg vond plaats in november, die voor de gehandicaptenzorg afgelopen mei. Mede door de verantwoordingscultuur, is de regeldruk in de loop der jaren opgebouwd. Het kost nou eenmaal tijd om dat te veranderen. In hetzelfde artikel staat dat 36 procent van de zorgmedewerkers al verandering ervaart. Dat is een mooi begin waar we verder op kunnen voortbouwen. We gaan ons uiterste best doen om voor de langdurende zorg de nodige impact te creëren.’

36 procent van de zorgmedewerkers ervaart al verandering.

Ondanks complexiteit, zijn snelle stappen mogelijk

Stapersma: ‘We zijn bottom-up begonnen door zorgprofessionals te stimuleren zelf kritisch te zijn. En tegelijkertijd gaan we het gesprek aan met betrokken partijen. Die aanpakken met meerdere facetten, maakt de complexiteit van het probleem ook meteen duidelijk.’ Toch zijn er stappen die zorgorganisaties zelf kunnen zetten om snel verandering in gang te brengen. ‘We merken veel animo voor onze schrapsessies waar zorgprofessionals zich voor in kunnen schrijven. Dit omdat dit een concrete top 3 van registraties oplevert waar je als organisatie mee aan de slag kan.’

Er zijn stappen die zorgorganisaties zelf kunnen zetten om snel verandering in gang te brengen.

Knelpunten voor landelijke aanpak

‘Daarnaast zijn het vervolg op de schrapsessies, de zogeheten snapsessies belangrijk. Zorgprofessionals kunnen hierin in gesprek met partijen als Zorgverzekeraars Nederland of V&VN om dilemma’s rondom regels te bespreken en te komen tot actiepunten. Verder komen een aantal knelpunten uit die sessies naar voren die we landelijk oppakken.’

Blijvende aandacht voor registraties

‘Ook is het belangrijk dat u als organisatie blijvende aandacht houdt voor registraties. Zo zijn er organisaties die zelf mini-schrapsessies blijven organiseren, ambassadeurs aanstellen of een “rode-knop-principe ” introduceren. Met zo’n symbolische rode knop kunnen zorgmedewerkers de onzinnigheid van registraties aankaarten bij het bestuur.

Faciliteer medewerkers goed

‘Goed blijven luisteren naar uitvoerende zorgmedewerkers is dus belangrijk. Zij ervaren immers de zinnigheid of onzinnigheid van registraties en regels. Ondersteun en faciliteer ze vervolgens in het aanpakken van die regeldruk. Regel de randvoorwaarden dat het ook kan. En durf ook lef te tonen aan externe partijen die toch blijven vragen om registraties die niet bijdragen aan kwaliteit van zorg. Maak het bespreekbaar.’

De registratie-top-3 van Else Stapersma

  1. Handtekening bij wijziging zorgplan - Het kost veel tijd om achter de handtekening van een cliënt aan te gaan voor zorgmedewerkers werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen, terwijl deze niet verplicht is bij aanvang van de zorg of bij een wijziging (in de wijkverpleging is een handtekening wel verplicht bij aanvang van de zorg). Wel eisen de zorgkantoren dat de zorgaanbieder moet kunnen laten zien dat het zorgplan met de cliënt is besproken bij de aanvang van de zorg en de evaluatie van het zorgplan. Stapersma: ‘We horen soms nog geluiden dat er evengoed zorgkantoren of accounts zijn die erom vragen. Daarom is het goed dat een partij als Zorgverzekeraars Nederland aansluit bij de snapsessies. Zij kunnen het uitleggen of voorleggen aan die zorgkantoren. Heel belangrijk!’
  2. Hygiënecode HACCP en schoonmaak- en aftekenlijsten - Else: ‘We horen vaak terug dat het onduidelijk is voor zorgprofessionals wat precies verplicht is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stickeren van producten, het temperaturen van de koelkast of het bijhouden van schoonmaaklijsten. Dit kost wel veel tijd. Tijdens de snapsessies is er een expert aanwezig die uitleg geeft over de HACCP, en organisaties tips geeft om slim en verstandig om te gaan met de regels. Bijvoorbeeld een slimme koelkast die de temperatuur zelf dagelijks meet.’
  3. Incidenten melding - Stapersma: ‘Ook dit is een vaak genoemd thema, en medewerkers zijn hier gefrustreerd over. Er spelen meerdere dilemma’s, zoals het dubbel registreren van incidenten in verschillende systemen of de onduidelijkheid van het wel of niet melden van een incident bij een aanvaardbaar risico. Het bieden van helderheid als organisatie en het slimmer inregelen van het proces van incidentenmelden, bijvoorbeeld door een koppeling van systemen, kan hierin helpen.’

Lees meer over regeldruk in de langdurige zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

ElseSenior adviseur
Else
Stapersma
Senior adviseur e.stapersma@vilans.nl 06 22 81 07 16
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl