Henk Nies

Henk Nies

Gertrude van den Brink: ‘Er bestaat geen blauwdruk voor goed leiderschap

Gertrude van den Brink, bestuursvoorzitter bij Middin, werd eerder dit jaar door Zorgvisie uitgeroepen tot ‘Zorgmanager van het Jaar 2018’. We zochten haar op en vroegen naar haar visie op goede zorg en inspirerend leiderschap.

20-09-2018

Gertrude van den Brink ontving de titel onder andere vanwege haar rustige en besliste manier van leidinggeven die respect afdwingt, maar ook door haar invloed op het beleid waarin zorgmedewerkers veel zelfstandigheid en ruimte krijgen. Middin begeleidt, ondersteunt, en behandelt ongeveer 5.500 mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een beperking door ouderdom.  

Zelfstandigheid en keuzevrijheid staat voorop

Van den Brink maakt zich er hard voor om de zelfstandigheid en keuzevrijheid van mensen met beperkingen voorop te stellen. ‘Wij doen aan onze cliënten drie beloftes, namelijk het goed verstaan van hun vraag, het goede te doen en het goed te organiseren. Deze drie beloftes zijn tot stand gekomen door in gesprek te gaan met onze cliënten en hebben tot het Middin-Kompas geleid. Dit ‘Kompas’ vormt de rode draad in ons werk.’  

Essentiële elementen voor goed leiderschap

Ook al benadrukt Van den Brink dat er geen blauwdruk is voor goed leiderschap, toch ziet ze wel een aantal essentiële elementen. ‘Als leider moet je goed aan willen sluiten bij het eigen verhaal van de organisatie én dit doorgronden. De dialoog is hierbij onmisbaar. Als je wilt dat medewerkers de dialoog met cliënten aangaan, is het belangrijk om zelf ook met medewerkers in gesprek te gaan.’ 

Als leider moet je goed aan willen sluiten bij het eigen verhaal van de organisatie.

De kracht van een dialoog

De open benadering werkt niet alleen voor haarzelf, ook medewerkers merken dat hun zorg hierdoor persoonsgerichter wordt. Van den Brink: ‘Veel medewerkers hebben een langdurige relatie met cliënten. Dan is het gevaar dat je het verhaal van de cliënt al snel zelf invult. Een meneer die op de sociale werkvoorziening werkte werd bijvoorbeeld iedere dag eerder opgehaald, omdat een hele dag werken te zwaar voor hem leek. Maar dit bleek voor schaamte te zorgen. Toen een medewerker met hem sprak over zijn wensen, bleek dat hij liever op dezelfde tijd als de anderen wilde vertrekken. Dat hebben we dus voor hem geregeld.’

Lokale samenwerking

Een ander aandachtspunt om goede zorg te kunnen leveren, is om niet alleen op landelijk-, en  regionaal niveau, maar ook “in de buurt” een rol te vervullen. Van den Brink: ‘Zo is het voor ons belangrijk om kleinschalig en gebiedsgericht te werken en zorg te dragen voor lokale verankering en samenwerking. Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond is daar een goed voorbeeld van. Dit is een samenwerkingsverband van organisaties uit de bestuurlijke-, straf-, civiele- en zorgketen.’ 

Hoe ziet Van den Brink de toekomst?

‘Ik verwacht dat de zorg persoonsvolgender wordt en onze cliënten meer maatwerk gaan vragen. Dat vraagt van Middin om te innoveren, faciliteren en maatwerk te blijven bieden. Risico’s horen daarbij. Het zou daarbij helpen als de samenleving meer 'pechtolerantie' ontwikkelt. Dat maakt onze zorgprofessionals minder krampachtig en geeft hen voldoende ruimte om het werk met plezier te blijven doen.’

Ik verwacht dat de zorg persoonsvolgender wordt en onze cliënten meer maatwerk gaan vragen.

Lees meer

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Vilans magazine. Dit is een uitgave van het landelijke kenniscentrum voor de langdurende zorg Vilans en wordt gratis verspreid tijdens de Vilans Relatiedag.

Meer informatie? Neem contact op met:

HenkDirecteur strategie en ontwikkeling
Henk
Nies
Directeur strategie en ontwikkeling h.nies@vilans.nl 06 22 49 88 62
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl