Gezocht: bewezen tijdbesparende technologie in de ouderenzorg

Het ministerie van VWS heeft adviesbureau Significant Public en Vilans opdracht gegeven om bewezen tijdbesparende technologieën voor de ouderenzorg in kaart te brengen. Want technologie kan helpen om de grote druk op de arbeidsmarkt in de zorg te verminderen en kan positief bijdragen aan het werkplezier van zorgmedewerkers. Voor deze opdracht is úw inbreng van harte welkom. Helpt u mee?

22-09-2020

In de ouderenzorg zijn grote personeelstekorten op komst, is er een hoog ziekteverzuim, ervaren zorgverleners regeldruk en de daarbij behorende administratieve lasten. Hiervoor kan zorgtechnologie voor oplossingen zorgen. Daarnaast kan eHealth bijdragen aan de kwaliteit van leven en betere kwaliteit van zorg. Het onderzoek van Significant Public en Vilans richt zich op technologieën die het zorgproces ondersteunen, faciliteren en slimmer maken met het oog op een verhoging van de kwaliteit van leven van de doelgroep en arbeidsbesparing bij de zorgverlening. Bovendien kenmerken de technologieën zich dat ze onder voorbehoud van een aantal randvoorwaarden snel opschaalbaar zijn. Er worden technologieën in kaart gebracht die in verschillende settings worden toegepast: wonen in een instelling, wonen met VPT/MPT en wonen met wijkverpleging. 

Helpt u mee?

Op dit moment verzamelen we bestaand onderzoeksmateriaal (van wetenschappelijke publicaties tot stageverslagen). We vragen hierbij het veld om hulp om zoveel mogelijk actuele documentatie te verzamelen. Deze documentatie bestuderen we om informatie te vinden op onder andere onderstaande thema’s:

  • Toepassing: hoe komt de organisatie tot de keuze tot de inzet van deze technologie? 
  • Doelgroep van de technologie (aard en omvang).
  • Kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.
  • Welke werkzaamheden kosten zorgverleners veel tijd en hoe kan daarop bespaard worden door het gebruik van technologie? 
  • Gebruiksgemak van de technologie.
  • Hoe zijn de digivaardigheden van zorgverleners op peil gebracht c.q. worden op peil gehouden? 
  • Verlaging van de administratieve lasten.
  • Werkplezier van medewerkers.
  • Ziekteverzuim van medewerkers. 

Stuur relevante rapportages naar ons op

En verder?

Aanvullend op de documentenstudie vinden vanaf oktober ook interviews plaats met betrokkenen in de praktijksituaties waar de betreffende technologie is ingezet. Welke personen we gaan spreken binnen deze organisaties weten we op dit moment nog niet. Op die thema’s waar we weinig informatie uit documentatie kunnen vinden en/of waar we juist verdieping nodig hebben, gaan we in gesprek met de praktijk. Denk aan projectleiders van de implementatie van de technologie, professionals die dagelijks werken met de technologie, (vertegenwoordigers van) cliënten of bestuurders.

Ook hier kunt u zich voor opgeven

Het onderzoek werkt toe naar stappenplannen. Deze stappenplannen zijn bedoeld voor zorgaanbieders die het lastig vinden om keuzes te maken waar te beginnen met de implementatie van een technologie en/of hoe verder te gaan met de implementatie van een technologie. De stappenplannen zijn praktisch ingestoken en geven voor (bepaalde) technologieën de aandachtspunten weer hoe deze technologie in de praktijk (nog meer) in te zetten. Deze stappenplannen kunt u begin 2021 op onze platformen vinden.

Naast praktische stappenplannen wordt een rapportage met onderzoeksbevindingen opgesteld.

Meer informatie vindt u in deze factsheet

Meer informatie? Neem contact op met:

Henk HermanSenior onderzoeker
Henk Herman
Nap
Senior onderzoeker h.nap@vilans.nl 06 22 81 07 66
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl