Jeroen Schumacher

Jeroen Schumacher

Gezocht: Deelnemers voor gebruikersonderzoek psychofarmacatool

In de gehandicaptenzorg worden psychofarmaca nog te vaak en te gemakkelijk voorgeschreven bij onbegrepen gedrag. Met het programma Beter af met minder? Bewust gebruik psychofarmaca helpen Vilans en partners zorgorganisaties bewust om te gaan met psychofarmaca. We zoeken binnen het programma naar mogelijkheden die ondersteunend zijn bij afbouw en passend voorschrijven. Binnenkort gaan we de effectiviteit van de app van het recent ontwikkelde Toetsingsinstrument Psychofarmaca Toepassing (TiPT) onderzoeken.  

06-03-2019

Schrijft u psychofarmaca voor binnen een VG-organisatie? Dan nodigen we u van harte uit om deel te nemen aan het onderzoek Psychofarmacatool TiPT!

Voor wie is het gebruikersonderzoek?

Voorschrijvers van psychofarmaca (artsen en/of verpleegkundig specialisten), werkzaam in een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Wat wordt er onderzocht?

We gaan onderzoeken of de app van het recent ontwikkelde Toetsingsinstrument Psychofarmaca Toepassing (TiPT) effect heeft op het passend voorschrijven van psychofarmaca bij mensen met een verstandelijke beperking én of deze app bruikbaar is in de dagelijkse praktijk.

Hoe werkt het onderzoek?

U krijgt als voorschrijver toegang tot de app. U gebruikt deze app zodra er sprake is van een nieuw voorgeschreven psychofarmacon of het voorschrijven van een herhaalrecept bij één van de deelnemende cliënten van een woonlocatie. De onderzoeker doet dossieronderzoek. Hij meet het effect aan de hand van een voor- en een nameting. Als voorschrijver vult u tweemaal een vragenlijst in, met betrekking tot uw verwachtingen ten aanzien van de app en uw ervaringen met het gebruik ervan.

Meer informatie of aanmelden?

Heeft u interesse? Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij:

Josien Jonker, coördinerend onderzoeker
Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie (CVBP)
Telefoonnummer 0592 334100
E-mailadres josien.jonker@ggzdrenthe.nl

Meer informatie? Neem contact op met:

JeroenExpert
Jeroen
Schumacher
Expert j.schumacher@vilans.nl 06 22 81 05 52
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl