Elsbeth Zielman

Elsbeth Zielman

Gezocht: organisaties voor een gesprek over tijdregistratie

Heeft ú de overstap al gemaakt naar de registratiewijze ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’? Dan zijn we benieuwd naar uw aanpak, successen, tips, geleerde lessen en knelpunten. Bent u nog niet overgestapt maar wilt u dat wel? Ook dan komen we graag met u in contact. Om te horen wat de hindernissen zijn om volgens de nieuwe werkwijze te werken. En wat uw organisatie nodig heeft om alsnog de overstap te maken.

09-02-2021

Wat levert het op?

De resultaten helpen uw organisatie, maar ook andere organisaties om inzicht te krijgen in wat wel en niet werkt bij de overstap naar de nieuwe werkwijze van tijdsregistratie. Hiermee kunnen we organisaties ondersteunen bij een succesvolle overstap. 

Daarnaast krijgt u meer inzicht in de mogelijke lessen uit het (ont)regelproces, wat weer ten goede komt bij het (ont)regelen van andere procedures. Ook halen we graag inspirerende voorbeelden op die we met het veld kunnen delen.

Over de nieuwe registratiewijze

In de wijkverpleging wordt hard gewerkt om administratieve lasten te verminderen, waardoor er meer tijd overblijft voor de zorg van de cliënt. Eén van de handelingen die veel tijd vroeg van wijkverpleging was het registreren in minuten. Meerdere landelijke partijen hebben hierop ingespeeld door de registratiewijze ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’ in te voeren. Volgens deze werkwijze is het zorgplan leidend en is registratie alleen nodig bij (te) grote afwijkingen.

Deze handreiking is opgesteld door ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en V&VN in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van VWS en accountants.

Met wie willen we in gesprek komen?

Professionals uit de wijkverpleging die de nieuwe registratiewijze willen implementeren of al succesvol geïmplementeerd hebben, zoals:

  • Wijkverpleegkundigen
  • Medewerkers van beleids- of kwaliteitsafdelingen
  • Zorgmanagers

De gesprekken houden we in interviewvorm. Eventueel kunt u met één of meer collega's uit uw organisatie deelnemen. Het interview duurt ongeveer een uur.

Aanmelden

Wilt u met ons het gesprek aangaan over hoe uw organisatie de tijdregistratie heeft geregeld? Of wilt u uw aanpak, tips en geleerde lessen met ons delen? Neem dan contact op met Vilans-adviseur Lotte Smit.

Meld u aan

Meer informatie? Neem contact op met:

ElsbethAdviseur
Elsbeth
Zielman
Adviseur e.zielman@vilans.nl 06 41 23 04 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl