Inge Redeker

Inge Redeker

Gezocht: sociale wijkteams voor onderzoek naar integraal werken

Het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) zoekt sociale wijkteams die mee willen doen aan een onderzoek naar wat werkt in de wijk. Wat werkt bij de integrale aanpak van meervoudige of complexe problematiek?

22-09-2017

Gezocht: sociale wijkteams voor onderzoek naar integraal werken

Hoe werkt het sociale wijkteam?

De onderzoekers brengen eerst met alle betrokkenen de werkwijze van het team in kaart. Vervolgens selecteren ze 4 casussen waarin de teamleden en de betrokken cliënten de geboden ondersteuning bekijken en bespreken.

Wat levert het onderzoek op voor sociale wijkteams?

We zijn op zoek naar 2 sociale wijkteams. Met de resultaten van dit onderzoek krijgen teams inzicht in wat werkt en hoe zij hun werkwijze kunnen verbeteren.

Daarnaast bieden de uitkomsten gemeenten, uitvoeringsorganisaties en professionals handvatten voor de verdere ontwikkeling van integrale werkwijzen. We publiceren de opgedane kennis in een onderzoeksrapport, zodat andere sociale wijkteams hier ook hun voordeel mee kunnen doen.

Doet u mee?

Het onderzoek vindt plaats in de periode van oktober tot en met december 2017. Bekijk deze flyer voor meer informatie. Wilt u meedoen? Neem contact op met Inge Redeker.

Meer informatie over integraal werken

Meer informatie? Neem contact op met:

IngeExpert
Inge
Redeker
Expert i.redeker@vilans.nl 06 29 97 00 46
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl