Henk Nies

Henk Nies

Gezonder leven met één visie en één budget

Deelnemers van de International Conference on Integrated Care (ICIC) bezochten Oss tijdens één van de aangeboden site visits in mei 2018. In de wijk Ruwaard maken wijkbewoners en organisaties samen nieuwe oplossingen waarbij mensen zichzelf en elkaar meer helpen. Een perfect voorbeeld van integrated care.

28-05-2018

Positieve gezondheid

Sinds begin 2016 is het doel van Proeftuin Ruwaard om met één visie en één budget een vitale wijk te maken waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere, positieve gezondheid ervaren. Dat houdt onder andere in dat de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties niet meer apart voor iedere interventie en handeling betaald krijgen. In plaats daarvan is er een lumpsum-budget voor WMO en welzijn voor de hele wijk waarmee de inzet van professionals gefinancierd wordt.

Vraag van wijkbewoners

Zo worden individuele casuïstiek en collectieve casussen opgepakt. Een multidisciplinair team, dat afhankelijk van de vraag van de wijkbewoner op maat wordt samengesteld, beslist samen met de bewoner over de beste oplossing. Een voorbeeld van een collectieve casus is Ons huis van de wijk

In Ons huis van de wijk staat Anton Mulders het internationale gezelschap te woord. ‘Bewoners van Ruwaard komen hier dagelijks om in feite alles te doen wat ze willen, zonder dat het een cent kost.’ Mulders is een van de initiatiefnemers van het huis van de wijk. ‘Zo is er een groepje mensen met diabetes dat hier afspreekt om samen te gaan wandelen. Er is een werkplaats waar mensen kunnen klussen, er zijn tuintjes waarin getuinierd wordt, er wordt gekookt en er is zelfs een gospelkoor. Maar er komt hier ook dagelijks een meneer die gaat zitten lezen en nooit een woord zegt. Alles wordt gerund zónder professionals. Dit gebouw is niet van een bepaalde organisatie. Het is eigendom van de gemeente die het open stelt voor iedereen die hier wil werken of wil ontmoeten.’

'De eerste onderzoeken laten zien dat het huis van de wijk ook echt bijdraagt aan een gezonder leven voor mensen.'

Contact met professionals

Los van een ontmoetingsplaats is het huis van de wijk ook een plaats waar wijkbewoners in verbinding kunnen komen met de juiste organisaties. Programmamanager Susanne Smits van Robuust: ‘Professionals die werkzaam zijn in de wijk komen inmiddels geregeld werken in het huis van de wijk. Voor wijkbewoners is dit fijn omdat ze zo gemakkelijk in contact komen met de professionals. Deze helpen de wijkbewoners waar nodig met het opzetten van activiteiten of brengen hen in contact met andere wijkbewoners of een organisatie.’

Gezonder leven

‘De eerste onderzoeken laten zien dat het huis van de wijk ook echt bijdraagt aan een gezonder leven voor mensen. Deelnemers geven zelf aan meer sociale contacten te hebben, zich goed te voelen en zelfs meer te bewegen, dankzij hun deelname in het huis van de wijk. Op dit moment onderzoeken we of deze resultaten ertoe leiden dat mensen bijvoorbeeld minder de huisarts of maatschappelijk werker nodig hebben. Wij denken van wel.’

Lagere kosten

Dat laatste helpt ook met de doelstelling van Proeftuin Ruwaard om met hetzelfde Wmo- en welzijnsbudget meer mensen te kunnen helpen. Smits: ‘Als we kijken naar het maatschappelijk rendement dan zien we dat onze multidisciplinaire aanpak aan de hand van de 3 vragen ik wil, ik kan en ik heb nodig leidt tot lagere maatschappelijke kosten per casus en een hoger ervaren welbevinden van de betrokken wijkbewoner. Dat meten we door steekproefsgewijs van individuele casussen in kaart te brengen wat de kosten voorheen waren, en wat de kosten zijn van de nieuwe oplossingen.’

Populatiegebonden financiering

Onder de indruk keert de buitenlandse delegatie terug naar de conferentie ICIC18 in Utrecht. Een deelnemer zegt: ‘Mooi dat men in Oss werkt vanuit wat de wijkbewoners nodig hebben. Ze steken hun nek uit om dit mogelijk te maken door vooraf populatiegebonden te financieren. Dat men zegt: Not possible? We do it anyway!

Meer informatie over integrated care

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl