Tom van Boekholt

Tom van Boekholt

Gratis workshops en trainingen tijdens Week van de Wet zorg en dwang

Het ministerie van VWS organiseert van 28 september tot en met 3 oktober 2020 de 'Week van de Wet zorg en dwang'. Samen met andere organisaties worden in het hele land 145 on- en offline activiteiten georganiseerd over de nieuwe wet.

22-09-2020

De activiteiten bestaan onder andere uit workshops, trainingen en webinars over de Wet zorg en dwang. Ook Vilans organiseert verschillende activiteiten tijdens deze week.

Webinar 'Uit en thuis'

Zo organiseren we een webinar over het voorkomen en verminderen van onvrijwillige zorg in de zorgverlening aan thuiswonende kinderen (0-18) met zeer ernstige meervoudige beperkingen. De zorg voor deze kinderen stelt ouders voor dilemma’s. Er is geen doorlopend toezicht en professionele zorgverlening. De Wet zorg en dwang is dan niet van toepassing. Tegelijkertijd wilt u niet dat een kind nodeloos vast wordt gebonden. Of dat er kennis ontbreekt over alternatieve vormen van zorg daar waar een kind zich bijvoorbeeld verzet tegen ingezette onvrijwillige zorg. In de geest van de Wet zorg en dwang wilt u dat in dit type bijzondere situaties gezocht wordt naar alternatieven.

Tijdens het webinar wordt samen met een ouder langs de dilemma’s gelopen en worden de mogelijkheden verkend om ook in deze bijzondere situatie onvrijwillige zorg te voorkomen of te verminderen.

Workshop ‘Kun je samen beslissen bij onvrijwillige zorg?’

Een andere activiteit die Vilans organiseert is de workshops ‘Kun je samen beslissen bij onvrijwillige zorg?’. In deze workshop kijken deelnemers samen met anderen of het model ‘Samen beslissen’ ook werkt in het kader van de Wet zorg en dwang. De workshop wordt begeleid door Ruth Pel.

Meer informatie? Neem contact op met:

IrmeExpert
Irme
de Bonth
Expert i.debonth@vilans.nl 06 22 81 07 32
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl