Jennie Mast

Jennie Mast

Grondlegster Omaha System deelt ervaringen en geeft tips

Karen Martin, één van de grondleggers van het Omaha System, was op bezoek in Nederland. Karen stond aan de wieg van dit classificatiesysteem voor de maatschappelijke gezondheidszorg, dat nu ook in Nederland breed draagvlak krijgt. Enkele leden van de kerngroep van initiatiefnemers voor het gebruik van Omaha in Nederland, onder andere Zorgaccent, Omaha System Support en Vilans, spraken op 27 oktober met haar over de do’s en don’ts bij implementatie.

04-11-2014

Omaha System in meer dan 20 landen

Karen is in 1978 samen met verpleegkundige organisaties in Omaha (Nebraska), verschillende experts en de universiteit van Wisconsin gestart met het ontwikkelen van het Omaha System. De publieke gezondheidszorg in de Verenigde Staten had dringend behoefte aan eenduidige beschrijvingen over de zorg voor cliënten, die de onderlinge communicatie zouden verbeteren en vereenvoudigen.

Karen Martin op bezoek bij Vilans

Samen met verschillende disciplines als verpleegkundigen, maatschappelijk werk en fysiotherapeuten, gingen ze aan de slag. Dit heeft na veel jaren geleid tot een classificatie, het Omaha System. Nu wordt deze classificatie in meer dan 20 landen gebruikt en reist Karen de hele wereld rond om haar kennis te verspreiden en workshops te geven. Afgelopen week bezocht ze een conferentie van IHTSDO in Amsterdam waar gesproken werd over het belang van standaarden in de zorg.

In dialoog met cliënt

Karen onderscheidt 2 groepen cliënten: cliënten ‘who own their problem’ en cliënten ‘who do not own their problem’. Met mensen met een goede geestelijke gezondheid kun je in ‘partnership’ werken. Voor deze mensen en hun familie biedt het Omaha System houvast voor het bespreken van de huidige situatie en helpt het de zorgverlening gericht te beschrijven wat er aan de hand is. Het Omaha System biedt vervolgens ook een handvat voor het beschrijven van de mogelijke interventies. Samen met de cliënt brengt de zorgverlener de uitkomsten in beeld en bewaakt ze dat de interventies hieraan bijdragen. In de praktijk blijkt dat mensen de begrippen van het Omaha System snel snappen.

Win vertrouwen

Voor de groep mensen ‘who do not own their problem’ komen andere vragen aan de orde en moet de zorgverlener eerst een relatie opbouwen voordat ze de situatie met een cliënt of zijn familie kan bespreken. In gezinnen met grote problemen, bijvoorbeeld kinder- of ouderenmishandeling , is het vooral belangrijk om eerst vertrouwen te winnen. Ook bij mensen met gevorderde dementie is de relatie en het gesprek met de cliënt van groot belang. Bij deze groep is de partner, mantelzorger of wettelijk vertegenwoordiger diegene met wie de zorgverlener de situatie bespreekt en het plan mee afstemt. Ook in dit soort situaties biedt het Omaha System houvast en taal.

Neutrale termen

Karen vertelt dat het Omaha System is ontwikkeld door en met verschillende disciplines. Men wilde de situatie van een cliënt breed in beeld brengen en ook breed interventies toepassen. Men heeft daarom niet gekozen voor de term ‘Verpleegkundige diagnoses’ binnen het Omaha System, omdat dit naar hun idee onvoldoende de inhoud van de publieke zorg dekte. In de VS heeft men voor de term ‘probleem’ of ‘aandachtsveld’ gekozen, omdat alle professionals zich hierin konden vinden. De term is dus breed te begrijpen en vanuit de cliënt ingestoken op basis van ‘zorgen, behoeften en krachten’. Het Omaha System biedt hiermee een basis voor het formuleren van een verpleegkundige diagnose.

Tips voor implementatie

Karen geeft zorgaanbieders 5 tips om te starten met het werken met het Omaha System:

1. Zorg voor voldoende documentatie over het doel en de opzet van de classificatie voor de hele organisatie. Bied deze informatie gedoseerd aan. Professionals die voorafgaand aan een basis workshop al iets gelezen hebben over Omaha, pakken de logica van het systeem en de meerwaarde voor hun handelen sneller op.

2. Start met workshops in kleine groepen. Mensen pakken het sneller op als ze zelf aan de slag gaan met casuïstiek.

3. Als u Omaha inbouwt in uw ICT, check dan vooraf of mensen met ICT overweg kunnen. Zorg zo nodig voor een opfriscursus. Ga er niet vanuit dat iedereen het werken met laptops en iPads onder de knie heeft.

4. Kies voor een gefaseerde aanpak. Begin met een pilotgroep en breidt langzaam uit naar de rest van de organisatie. Trek ten minste een half jaar uit om Omaha te implementeren. Er zijn altijd ‘early adaptors’ and ‘resisters’. Zet de ‘early adaptors’ in om de anderen te coachen.

5. Zorg voor goede communicatie. Zend niet alleen informatie over Omaha maar ga vooral in gesprek over methodisch werken en de veranderingen.

Meer informatie over het Omaha System

  • De beheerders van het Omaha System in Amerika organiseren tweejaarlijks conferenties voor mensen die met Omaha werken om van elkaar te leren. 
  • Bekijk het project Omaha bij Vilans en hoe we hiermee de professionalisering van de maatschappelijke gezondheidszorg ondersteunen.

Meer informatie? Neem contact op met:

JennieSenior adviseur
Jennie
Mast
Senior adviseur j.mast@vilans.nl 06 22 81 06 01
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl