Handhygiëne kan het sterftecijfer in verpleeghuizen verlagen

Infectiepreventie gebaseerd op protocollen voor handhygiëne kan niet alleen levens redden in ziekenhuizen, maar ook in verpleeghuizen. Dit is de uitkomst van een nieuwe studie van Laura Temime (hoofdauteur van de studie en professor aan de Conservatoire National des Arts et Métiers) die in februari 2018 werd gepubliceerd in het American Journal of Infection Control.

03-04-2018

Het onderzoeksresultaat van Laura Temime strookt met het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’. Hierin werken zorgteams in Nederland aan het terugdringen van antibioticaresistentie. Via het programma kunnen zorgprofessionals, managers en bestuurders eigen kennis en ervaring aanvullen met verschillende vormen van ondersteuning en zo werken aan duurzame gedragsverandering van zorgteams. Partijen zoals ActiZ, V&VN, Verenso, VHIG, Vilans, RIVM en regionale zorgnetwerken stellen hiervoor betrouwbare en getoetste kennis en ondersteuning beschikbaar.

Structurele maatregelen nodig

Tijdens de studie van Temime hebben onderzoekers de impact bestudeerd van het invoeren van een handhygiëne-programma binnen de verpleeghuiszorg. De uitkomsten? Structurele maatregelen zetten personeel, bewoners en bezoekers ertoe aan om hun handen te wassen. Meer mensen gebruiken handreinigers, waardoor er minder antibioticagebruik nodig is en sterftecijfers vallen lager uit. Deze studie is een van de eersten die de handhygiëne-praktijken buiten de ziekenhuisomgeving evalueert via een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Bij dit type onderzoek proberen onderzoekers te bepalen of een bepaalde interventie zinvol is.

Onderzoek in Franse verpleeghuizen

Tussen 1 april 2014 en 1 april 2015 beoordeelde het onderzoek 26 Franse verpleeghuizen, waarbij 13 willekeurig werden toegewezen aan een interventiegroep en 13 aan een controlegroep. Het handhygiëne-programma was gericht op verzorgenden, verpleegkundigen, bewoners, bezoekers en externe zorgverleners en bestond uit drie onderdelen:

  1. Toegang tot handdesinfectiemiddelen
  2. Campagne rondom handhygiëne
  3. Een werkgroep handhygiëne en personeelsvoorlichting

Nederlandse studies

Ook in ons land zijn er studies gaande rondom het verbeteren van handhygiëne in verpleeghuizen. Zo is Anja Haenen, deskundige infectiepreventie bij het RIVM en promovendus bij het Radboudumc (IQ healthcare) betrokken bij de (door het ZonMw gesubsidieerde CHANGE (Compliance with Handhygiene in Nursing homes; Go for a sustainable Effect)) studie. Zij las de uitkomsten van de nieuwe studie met belangstelling: ‘Mooi dat dit onderzoek laat zien dat het verbeteren van handhygiëne van invloed is op het ontstaan van infecties, hetgeen weer invloed heeft op het gebruik van antibiotica en op het sterftecijfer van bewoners en verpleeghuizen. De verpleeghuizen die meedoen aan de CHANGE studie krijgen, vergelijkbaar met de Franse studie, een scholingsprogramma aangeboden, naast reminders in de vorm van flyers, brochures en posters. Ook wij besteden aandacht aan richtlijnen en faciliteiten. Anders dan in de Franse studie krijgen de teams feedback over hun handhygiëne gedrag. Ook gaan we in een aantal interactieve bijeenkomsten met de teams aan de slag met handhygiëne.’

Lees meer

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl