Sanne van der Weegen

Sanne van der Weegen

Health Deal voor kwetsbare jongeren ondersteunt van 18- naar 18+

Als jongeren 18 jaar worden, moeten zij allerlei volwassen keuzes maken, maar kwetsbare jongeren kunnen dat vaak helemaal niet. eHealth-technologie zou hen daarbij kunnen helpen. Op 30 oktober kwamen de werkgroepen van de Health Deal daarom bij elkaar om hiermee aan de slag te gaan.

08-11-2018

Op 13 juni 2018 ondertekenden we samen met minister Hugo de Jonge van VWS, zorgorganisatie Pluryn en diverse ketenpartners de Health Deal om kwetsbare jongeren in de regio Nijmegen te ondersteunen bij hun stap naar zelfstandigheid. Dit omdat er in Nijmegen relatief veel kwetsbare jongeren zijn. Lokale en regionale werkgroepleden kwamen daarom bijeen om toe te werken naar een smart actieplan. Deze bijeenkomst vond plaats in Jimmy’s, een huiselijk ingerichte ruimte waar Nijmeegse jongeren met hun vragen terecht kunnen.

Jongeren ook na hun 18e nog kwetsbaar

‘Meerderjarig worden is echt iets anders dan volwassen zijn,’ vertelt Bas Wijnen van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) om inzicht te geven in de achterliggende problematiek. ‘Volwassenheid betekent dat je de consequenties van bepaalde keuzes kunt overzien en volledig onafhankelijk in de maatschappij kunt functioneren. De hersens zijn alleen meestal pas volgroeid rond 24-jarige leeftijd. Zolang dit nog niet het geval is, hebben jongeren nog te weinig impulscontrole en zijn ze gevoelig voor directe beloningen en verleidingen.’ Dat maakt jongeren ook na hun 18e nog kwetsbaar, en dat geldt natuurlijk in versterkte mate voor kwetsbare jongeren.

Volwassenheid betekent dat je de consequenties van bepaalde keuzes kunt overzien.

Kritisch naar 4 actielijnen kijken

Jongeren waren namens de Raad van Toekomst aanwezig om met hun kritische blik naar de 4 actielijnen te kijken waar de werkgroepen mee aan de slag gaan, namelijk:

  1. Transitie van 18- naar 18+
  2. Het stroomlijnen van informatieoverdracht in de zorg
  3. Passend werk
  4. Validatie van de (te ontwikkelen) tools.

Bestaande tools weinig gebruikt

Voor de overgang van 18- naar 18+ bestaan er al tools, maar deze worden door kwetsbare jongeren nauwelijks gebruikt. Denk hierbij aan de app Kwikstart, het toekomstplan Plan18 en de Vraagapp. Deze tools helpen met het regelen van allerlei praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het regelen van verzekeringen, koken en wat je verder moet weten als je op jezelf gaat wonen. Een jongere van de Raad van Toekomst helpt het gezelschap op weg met richtinggevende vragen. Hoe zorg je voor een succesvolle participatie? Wie begeleidt de jongeren bij het gebruik van eHealth-tools? En kan notificatie eventueel stimulerend werken?

Big Five als inspiratie

Bij het bespreken van de eerste actielijn ‘transitie van 18- naar 18+’ diende de Big Five in Amsterdam als inspiratie. Dit is een afsprakenovereenkomst van de samenleving, gemeenten en organisaties om jongeren van 18 pas los te laten als ze een stabiele basis hebben waar ze op verder kunnen. Namelijk:

  1. Er is in ieder geval één volwassen persoon een lange periode beschikbaar voor de jongere en er is een netwerk van informele steun.
  2. De jongere heeft een passende en stabiele woonplek.
  3. De jongere gaat naar school, heeft een baan of dagbesteding die kansen biedt voor ontwikkeling.
  4. De jongere heeft voldoende inkomen met een plan op (voorkomen van) schulden.
  5. Er is voor de jongere (doorlopende) zorg beschikbaar tot 27 jaar.

‘De drempel moet verlaagd worden’

Senior adviseur Doortje van Boshuizen is de huidige projectleider van deze actielijn: ‘Als een jongere geen volwassene persoon heeft om op terug te vallen, is het natuurlijk de vraag of technologie dat kan vervangen. Daar moeten we meer inzicht in krijgen. Want ook al is de informatie beschikbaar, dat betekent nog niet dat kwetsbare jongeren daar iets mee gaan doen. Tot slot moeten we bestaande toepassingen niet afschrijven, maar vooral kijken waar het aan schort en hoe we ze kunnen verbeteren. Eén van de manieren waarop we dat zouden kunnen doen is het opzetten van een werkplaats waar jongeren, jongerenwerkers en leveranciers uitgenodigd worden. De jongeren kunnen dan de apps uitproberen om leveranciers gerichte feedback te geven.’ De werkgroepen zullen aan het einde van het jaar smart actieplannen gaan opleveren.

Ook al is de informatie beschikbaar, dat betekent nog niet dat kwetsbare jongeren daar iets mee gaan doen.

Lees meer over eHealth

Meer informatie? Neem contact op met:

SanneSenior onderzoeker
Sanne
van der Weegen
Senior onderzoeker s.vanderweegen@vilans.nl 06 55 44 03 69
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl