Marjolein de Meijer

Marjolein de Meijer

Heb waardering voor de enorme waarde van bewoners

Integraal werken in de wijk betekent nieuwe (andere) vormen van samenwerken en werkwijzen in het sociaal domein. Afgelopen jaar kwamen we in diverse projecten van ‘Integraal Werken in de Wijk’ mooie praktijkvoorbeelden tegen die we graag willen delen. Zo ook in Epe.

17-05-2018

De gemeente Epe wil meer aansluiten bij de wensen die in een buurt leven. Om achter die wensen te komen pionieren 4 gebiedsregisseurs in de gemeente. Een van hen is Marieke Aalders, zij vertelt over haar ervaringen. ‘Het is mijn missie om mensen die kwetsbaar of minder zichtbaar zijn, ook mee te laten doen in hun buurt.’

Naam: Marieke Aalders
Functie: gebiedsregisseur
Doel: uitvinden wat er leeft in een buurt
Gemeente: Epe

Marieke Aalders combineert haar functie als gebiedsregisseur met die van consulent bij MEE Veluwe. De andere 3 regisseurs zijn werkzaam bij welzijnsorganisatie Koppel. Vanaf januari 2018 zijn er 7 regisseurs, in elk gebied één.

Door de nauwe samenwerking met Koppel heeft Marieke Aalders meer inzicht gekregen in hoeveel er gebeurt in de wijken. Hierdoor legt ze ook makkelijker contact met een vrijwilliger van een koffie-uurtje voor een cliënt. ‘Als gebiedsregisseur probeer ik uit te vinden wat er leeft in een buurt. Daarom spreek ik met bewoners, professionals, maar ook met ondernemers. Afgelopen jaar verkenden we de mogelijkheden: wat een gebiedsregisseur kan bieden? Het is belangrijk om contacten te onderhouden. Juist met bewoners om nieuwe initiatieven goed te kunnen ondersteunen.’

Platform ‘MijnBuurtje.nl’

Samen met Gerald Wagenaar, beleidsontwikkelaar Leefbaar en Veilig, is er gezocht naar methoden die de contacten in een buurt kunnen versterken. Zo is er contact gelegd met ‘MijnBuurtje.nl’. ‘De mensen van ‘MijnBuurtje.nl’ hielpen ons om samen met een groep actieve buurtbewoners een digitaal platform te organiseren. Het is een soort dorpsplein waar iemand een vraag kan stellen, maar ook om bekendheid te geven aan activiteiten. Je krijgt inzicht in wat er allemaal te doen is in je buurt. Er wordt veel georganiseerd in de gemeente Epe, maar er is nog zoveel onzichtbaar! Dat is jammer. Dit platform biedt hier een uitkomst voor.'

Het is een soort dorpsplein waar iemand een vraag kan stellen.

'MijnBuurtje.nl leidt ertoe dat mensen elkaar makkelijker kunnen vinden en er meer betrokkenheid in de buurt ontstaat. De buurtverbinders, daarvoor opgeleide inwoners en professionals, spelen hierbij een belangrijke rol’, vertelt Marieke Aalders enthousiast. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2018 is de website gelanceerd en nu is die voor iedereen toegankelijk. Het is niet alleen digitaal; de actieve buurtbewoners gaan in gesprek met anderen om hen erbij te betrekken.

Huiskamergesprekken

‘We willen graag weten wat er écht in de buurt leeft. Daarom zoeken we ook contact met buurtbewoners die minder zichtbaar zijn. Zo organiseren we huiskamergesprekken bij mensen thuis. We vragen aan hen om buren uit te nodigen om samen te praten over wat er in de buurt leeft en wat ze graag anders zien. Een gebiedsregisseur voert deze gesprekken samen met een andere professional die ook lokaal werkzaam in de buurt is, zoals een wijkagent of iemand van de woningbouwvereniging. Op die manier vergroten we hun betrokkenheid en bekijken we samen wat iemand kan doen vanuit zijn eigen organisatie. Met de uitkomsten van die gesprekken maken we een wijkopgave. Zo kunnen we concrete acties afspreken om de leefbaarheid in de buurt te verhogen.’

Gezamenlijke initiatieven

‘De samenwerking tussen organisaties biedt veel meerwaarde,’ vervolgt Marieke Aalders. ‘Je kunt elkaars deskundigheid benutten, maar ik zie in de toekomst ook meer gezamenlijke initiatieven ontstaan. Zo gaf een jongen met een beperking aan, dat hij zich niet op zijn gemak voelde bij uitgaansgelegenheden. Toen hebben verschillende organisaties samen een succesvolle uitgaansavond georganiseerd. Omdat je elkaar beter kent, komt zo’n initiatief makkelijker van de grond.’

Leren van elkaar

‘Het is heel belangrijk om te kijken wat bewoners zelf kunnen doen en waar de rol voor professionals ligt. Hoe kunnen die elkaar versterken? Kan er een onwenselijke situatie ontstaan doordat er te veel bij bewoners wordt neergelegd? En andersom is er soms een initiatief van bewoners waar de ambtelijke machine nog niet klaar voor is, maar dat zijn juist de momenten om van elkaar te leren. Het is met elkaar zoeken en ook uitproberen voordat het op een andere manier gaat.’

Tips

  • Heb waardering voor de enorme waarde die bewoners hebben in hun buurt.
  • Zie wat er al is. Erken de verborgen schatten in de buurt en maak die zichtbaar!

Dit interview maakt deel uit van de publicatie Van gebiedsregisseur tot informatieanalist, nieuwe functies in het sociaal domein.

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjoleinSenior adviseur
Marjolein
de Meijer
Senior adviseur m.demeijer@vilans.nl 06 22 81 02 31
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl