Marit van der Meulen

Marit van der Meulen

Heeft úw organisatie zicht op jonge mantelzorgers?

‘Jonge mantelzorgers zijn nog onvoldoende in beeld terwijl ze juist in deze tijd extra ondersteuning nodig hebben,’ zegt Vilans-adviseur Yvonne de Jong. ‘Uit een landelijke peiling van de Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg blijkt dat driekwart een grotere emotionele belasting dan voor de coronacrisis ervaart.'

05-10-2020

Van 5 tot en met 10 oktober is de Week van de Jonge Mantelzorger. Het platform voor en door jonge (ex-) mantelzorgers VANZELFSPREKEND!? organiseert deze week. De week is belangrijk omdat er meer aandacht en bewustwording nodig is voor jonge mantelzorgers. Dit geldt onder normale omstandigheden al, maar met de komst van corona is dit nog urgenter geworden. De week vond dit jaar al eerder plaats, in juni. Omdat de activiteiten toen door corona alleen online konden plaatsvinden, organiseert VANZELFSPREKEND!? dit jaar een tweede week. 

Jonge mantelzorgers hebben veel zorgen

De Jong: ‘Uit de Alliantie-peiling tijdens de eerste coronagolf, blijkt dat 60% van de ondervraagde jonge mantelzorgers voor zichzelf meer zorg en aandacht nodig heeft. Ook helpt zes op de tien sindsdien (veel) meer mee in de zorg. De jonge mantelzorgers die meer steun zoeken, willen vooral weten hoe ze meer aandacht krijgen en zich minder zorgen kunnen maken. Een belangrijke steun voor jonge mantelzorgers is de vriendengroep vanwege afleiding en een luisterend oor, maar ook professionele ondersteuning heeft voor hen meerwaarde.’

Ook meer doen voor jonge mantelzorgers?

Zet alvast het Landelijk Congres Jonge Mantelzorg op 14 december in uw agenda. Vanwege corona vindt dit congres online plaats.

 Jonge mantelzorgers zijn nog onvoldoende in beeld

Om steun aan jonge mantelzorgers te kunnen geven, is er eerst meer bewustwording voor deze groep nodig. De Jong: ‘Jonge mantelzorgers zijn nog onvoldoende in beeld. Dat komt omdat ze zichzelf niet zien als mantelzorger. Onderwijs, zorgorganisaties en professionals kunnen dus een belangrijke rol spelen in het signaleren van deze groep. Bij mensen met een beperking zien we vaak dat er wel aandacht is voor vader en moeder, maar de broers en zussen worden vaak vergeten. Terwijl dat wel de contactpersonen voor de toekomst zijn.’ 

Ook Vilans doet mee aan de strategische alliantie

De Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg is dan ook onder andere opgericht om jonge mantelzorgers sneller in beeld te krijgen. Het samenwerkingsverband bestaat uit kennisinstituten, landelijke stichtingen en (voormalig) jonge mantelzorgers. Ook wij doen aan deze alliantie mee. 

De juiste informatie, hulp en ondersteuning aan jonge mantelzorgers

De Jong: ‘Door lokaal, regionaal en landelijk aan elkaar te koppelen en meer samen te werken, brengen we als alliantiepartners bestaande kennis en initiatieven bij elkaar. Zo komen we tot nieuwe, goed doordachte oplossingen. Daarnaast vergroten we tezamen de maatschappelijke impact en creëren we meer bewustwording voor deze groep. In samenwerking met professionals willen we jonge mantelzorgers de juiste informatie, hulp en ondersteuning kunnen bieden. Dit doen we in samenwerking met jonge mantelzorgers zelf.’

Veerkracht vergroten met het Europese Me-We

Vilans draagt onder andere bij vanuit het Europese project Me-We waar ook het Sociaal en Cultureel Planbureau aan deelneemt. Met Me-We onderzoeken we samen met Europese partners naar hoe de veerkracht van jonge mantelzorgers kan worden versterkt. De Jong: ‘Dit zodat mantelzorgers beter om kunnen gaan met het zorgen voor. Ze kunnen namelijk te maken krijgen met stress wat invloed op hun gezondheid, welbevinden en schoolprestaties heeft.’

Trainingen en een app voor jonge mantelzorgers

In samenwerking met jonge mantelzorgers en professionals is er een Me-We-app ontwikkeld waardoor jonge mantelzorgers bijvoorbeeld makkelijker lotgenotenondersteuning kunnen vinden. Ook is er een Me-We-training ontwikkeld. Een aantal scholen en Steunpunten Mantelzorg hebben deze training aan jonge mantelzorgers gegeven. De jongeren gaan in de training aan de slag met praktische opdrachten, delen ervaringen en komen weer beter in hun vel te zitten.

Hoe kunnen we oog blijven houden voor jonge mantelzorgers?

De Jong: ‘Op de plekken waar trainingen hebben plaatsgevonden, willen we die kennis ook borgen met netwerkbijeenkomsten, voor belangrijke partijen rondom jonge mantelzorgers. Denk hierbij aan scholen, steunpunten mantelzorg, gemeente en GGD Jeugdgezondheidszorg. Gezamenlijk staan we dan stil bij: 'Hoe kunnen we nu die bewustwording en 'het oog hebben voor jonge mantelzorgers' vasthouden met elkaar?'

Ga naar de overzichtspagina over het coronavirus

Meer informatie? Neem contact op met:

YvonneSenior adviseur
Yvonne
de Jong
Senior adviseur y.dejong@vilans.nl 06 22 81 03 76
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl