Karlijn Kwint

Karlijn Kwint

Hoe dichten we de kloof tussen wetenschap en praktijk?

In het programma Kennisinfrastructuur langdurige zorg werken wij samen met ZonMw om onderzoek en praktijk in de langdurige zorg dichter bij elkaar te brengen. ‘Bij de mensen die in de zorg werken zit heel veel kennis die voor wetenschappelijk onderzoek van waarde is’, zegt senior adviseur kennispleinen Karlijn Kwint. ‘Omgekeerd kunnen we professionals en cliënten helpen door resultaten uit onderzoek toepasbaar te maken in de dagelijkse praktijk.’

05-07-2018

Iedereen die in de zorg werkt, heeft het in zich om een waardevolle zorgvraag te stellen. Dat blijkt wel uit de talloze vragen die op de daarvoor klaarliggende formulieren worden ingevuld bij de stand van Kennisinfrastructuur langdurige zorg, tijdens het congres Thuis in het verpleeghuis.

Welke vragen stellen zorgmedewerkers?

  • Wat is het effect op bewoners van een tovertafel?
  • Wat is de invloed van de culturele achtergrond van migranten in de zorg?
  • Wat zijn goede manieren om de uitkomsten van verbetertrajecten te borgen?
  • Hoe implementeer je onderzoek in de praktijk?
  • Hoe krijg je inzicht in de belevingswereld van mensen met dementie?
  • Hoe geven we invulling aan zingeving in de zorg?
  • Hoe krijg ik een beeld van wat er omgaat in een bewoner en hoe speel ik daarop in?

‘Prachtige vragen’, vindt Kwint. ‘Heel praktische vragen ook. Ze passen daarmee goed in de opzet van het  programma waarmee we nu starten om wetenschap en praktijk bij elkaar te brengen. We willen de afstand overbruggen tussen wetenschap en praktijk. Er komt steeds meer wetenschappelijk onderzoek over langdurige  zorg en het is belangrijk de uitkomsten daarvan te vertalen naar de praktijk. En omgekeerd moet de kennis vanuit de praktijk ook zijn weg vinden naar onderzoek.’

We willen de afstand overbruggen tussen wetenschap en praktijk.

Offline én online kennis verspreiden

Het verspreiden van kennis en informatie is één van de hoofdactiviteiten van Vilans, zegt Kwint. ‘We doen op veel verschillende manieren, zowel online als offline, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Offline bijvoorbeeld via de vragenformulieren die we mensen hebben gevraagd in te vullen tijdens het congres. Online doen we het door te analyseren naar welke informatie bezoekers doorklikken. Op basis hiervan kunnen we in samenwerking met ZonMw komen tot een thematische selectie van onderzoeksvragen waarmee we de komende 2 jaar aan de slag gaan. Natuurlijk kijken we hierbij ook naar de onderzoeksvragen waarmee andere partijen in de zorg zoals Verenso en V&VN al bezig zijn. We kijken hoe we deze vragen kunnen versterken en aanvullen.’

Extra impuls voor versterken kennisinfrastructuur ouderenzorg

Wij zoeken de samenwerking met de 6 academische netwerken ouderenzorg en de 6 academische netwerken gehandicaptenzorg die recent structurele financiering van VWS hebben gekregen. ‘Het versterken van de kennisinfrastructuur in de ouderenzorg krijgt hiermee een extra impuls’, zegt Kwint. ‘Een prachtig signaal van het ministerie. Het gaat in veel gevallen om onderzoekers die voor 50 procent in de praktijk werken en voor de andere 50 procent als onderzoeker. En wij kunnen daar vanuit de praktijk mooi bij aansluiten. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat onderzoek voor zorgmedewerkers niet meer iets is dat ver van ze af staat. Het potentieel en de scherpte is er bij hen om er een actieve rol in te spelen, er zit zoveel kennis bij zorgmedewerkers. Ik hoop dat het hun beroepstrots versterkt, dat ze beseffen: ik heb echt wat in te brengen met de kennis die ik vanuit mijn werkpraktijk meebreng. Dan krijgt wat wij de komende 2 jaar willen doen echt praktische meerwaarde. En dat moet ook, want de uitkomsten van onderzoek dat de kwaliteit van verpleeghuiszorg kan verbeteren, horen niet in een bureaula te belanden.’

Ik hoop dat het de beroepstrots van zorgmedewerkers versterkt.

Lees meer

Meer informatie? Neem contact op met:

KarlijnSenior adviseur kennispleinen
Karlijn
Kwint
Senior adviseur kennispleinen k.kwint@vilans.nl 06 15 55 15 78
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl