Marjan Hurkmans

Marjan Hurkmans

Hoe gaat u om met mensen met verward gedrag?

Wat moeten we doen als we iemand tegenkomen die verward gedrag vertoont? Als (zorg)professional in de wijk of gewoon als burger op straat? Als Vilans verdiepen wij ons op verschillende manieren in dit actuele vraagstuk.

25-06-2018

Herkennen verward gedrag

Het belang van dit thema is groot. Senior Vilans-beleidsadviseur Marjan Hurkmans: ‘Het gaat om de vraag hoe u de onderliggende oorzaken van het verwarde gedrag kunt herkennen en hoe u er het beste op kunt acteren. Wij doen dat vanuit onze core business: kennis van mensen met een zorgvraag door een beperking. We werken hierin samen met kenniscentra die op de andere thema’s over gerichtere kennis beschikken. Stap 1 hierin is bewustwording.’

Het is belangrijk om snel signalen van verward gedrag te kunnen oppikken. Zodat preventief ingegrepen kan worden voordat mensen door verward gedrag in de problemen komen.

Kwetsbare mensen

‘Bij mensen met verward gedrag gaat het om meer dan alleen ggz-problematiek of psychische problemen’, zegt Hurkmans. ‘Het gaat veelal om kwetsbare mensen, die te maken hebben met verschillende aandoeningen of beperkingen. Daar kunnen mensen onder vallen met dementie, verslaving, schulden, dakloosheid, een verstandelijke beperking of diabetes. Het verwarde gedrag treedt meestal op in combinatie met baanverlies, huisverlies, een scheiding, schulden of andere ingrijpende emotionele gebeurtenissen.’

Signaleren

Toenmalig Vilansbestuurder Annelies Versteegden vult aan: ‘Wij werken mee aan een inclusieve samenleving voor onder andere mensen met een beperking, mensen met dementie en mensen die verward gedrag vertonen. Daarbij is het belangrijk om snel signalen van verward gedrag te kunnen oppikken. Zodat preventief ingegrepen kan worden voordat mensen door verward gedrag in de problemen komen.’

Verward in de Wijk

Deze ambitie sluit naadloos aan bij het project Verward in de Wijk, waarin huidige en toekomstige zorgprofessionals beter uitgerust worden om met verward gedrag om te gaan. De hbo-V-opleiding van Hogeschool Rotterdam werkt daarin samen met Laurens, Vilans, Movisie en SBW aan een kennisbundel en een van daaruit afgeleid lesprogramma.

Gedrag en aandoening

Projectleider Irene Baten van Hogeschool Rotterdam: ‘We versterken de kennis van professionals over ziektebeelden. Zodat u bij situaties in de praktijk gedrag kunt plaatsen bij een bepaalde aandoening. NAH, psychische problemen, LVB, dementie. Noem maar op. En dan vervolgens hoe u het beste met dat gedrag om kunt gaan. Hoe krijgt u iemand rustig? En kennis van alle organisaties waar u naar kunt doorverwijzen en schakelen is ook een essentieel onderdeel van de kennisbundel.’

Persona’s met verward gedrag

Vilans en MEE NL hebben bovendien persona’s NAH, LVB en ASS en verward gedrag opgesteld. Dit zijn aan de praktijk ontleende beschrijvingen van de belangrijkste kenmerken van de doelgroep. De persona’s van Kevin (NAH), Jordy (LVB) en Anne (autisme, ASS) brengen de doelgroep tot leven en geven deze letterlijk een gezicht. De persona biedt professionals beter inzicht in de leefsituatie en over vragen van de burger met een niet-aangeboren hersenletsel, een licht verstandelijke beperking of autisme. Het geeft de professional in de wijk gelegenheid zijn acties af te stemmen op die burger en met hem om te gaan.

Meer informatie over inclusie

Meer informatie? Neem contact op met:

MarjanSenior kennisnetwerker
Marjan
Hurkmans
Senior kennisnetwerker m.hurkmans@vilans.nl 06 22 81 06 85
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl