Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Wereld Alzheimer Dag - 'Eindgebruikers een stem geven in techprojecten'

Ter bevordering van de (wereldwijde) aandacht voor de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, is het ook dit jaar - op 21 september - weer Wereld Alzheimer Dag. De week voorafgaande publiceert Vilans, als dementievriendelijke organisatie, mini-interviews met medewerkers over hun werk rond de dementiezorg. Onderzoeker Sandra Suijkerbuijk bijt het spits af.

14-09-2020

1. Hoe ben je bij Vilans met dementie bezig?

‘Ik werk in diverse projecten aan zinvolle ontwikkeling en implementatie van technologie bij mensen met dementie. Daarin kijk ik met name naar hoe we de inbreng van mensen met dementie een plek kunnen geven die voor hen en voor ontwikkelaars (en onderzoekers) relevant en gewenst is. Dat kan bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar passende methodieken en ook in die methodieken breder te kijken naar de mogelijkheden, zoals creatieve co-designmanieren.’

2. Wat is het doel van dit programma/project in een notendop?

‘Het doel is om te leren hoe je mensen met dementie een stem kan geven in technologieprojecten, op zo'n manier dat dit rechtstreeks ten goede komt aan (zinvolle) ontwikkeling en implementatie.’

3. Waarom vind jij aandacht voor dementie belangrijk?

‘Het is een groeiende groep mensen (met naasten) die hun leven op een andere manier ervaren en moeten inrichten. Ik vind het de taak van onze maatschappij om dat te ondersteunen zodat mensen alles zoveel als mogelijk kunnen blijven doen op een manier die bij hen past. Technologie kan daar een rol in vervullen, mits het aansluit bij de veranderende behoefte. Mensen met dementie moeten daar in mee kunnen denken als ze dat willen, het gaat immers over hún leven.’

4. Wat is er in 2025 veranderd; wat gaat er over 5 jaar beter zijn?

‘De mogelijkheden van technologie groeien met de dag en ook het besef dat technologie alleen gebruikt wordt als het vanuit een behoefte ontwikkeld is. Over 5 jaar zullen er minder problemen zijn met technologie die we nu nog wel zien (is er wel wifi?) en staan mensen ook meer open voor het gebruik van technologie. En de onderzoeken naar het verhelpen van dementie is tegen die tijd ook weer verder. Wie weet is er zelfs wel een cure!’

Lees meer over Wereld Alzheimer Dag 2020

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl